• İÇEL-ANAMUR-BOZDOĞAN KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ AR:68830 NOLU ARAMA RUHSATININ ETÜT RAPORU

İÇEL-ANAMUR-BOZDOĞAN KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ
AR-68830 NO'LU ARAMA RUHSATI ETÜT RAPORU

ÖZET
       
Bu çalışma 99-13 E23 No'lu ruhsat etütleri projesi kapsamında yürütülmüştür. Dünya ve ülkemizde teknolojik gelişmelere paralel olarak endüstriyel hammadde ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Ruhsat sahasında yüzeylenen kuvarsitler genelde düşük kalitede olup sadece gaz-beton (ytong) üretiminde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
        Ruhsat sahasının Ziyarettepe Mevki'nde yer alan kuvarsit merceğinde yapılan etütler sonucu 1 milyon ton görünür+muhtemel rezerv tespit edilmiş, alınan örneklerde SiO2 oranı % 90 civarında olduğu belirlenmiştir.
        Ruhsatlı saha orta Toroslarda yer almaktadır. Büyük jeoteknik olaylara maruz kalan bu bölgedeki kuvarsitler metamorfizmanın epizonunda şimdiki konumunu almıştır.
        Kuvarsitler kalkşist ve şistler içinde mercek konumunda olup bu birimlerle yanal ve düşey geçişlidir. Sahada genel olarak, kuvarsit, dolomit fıllit, dolomitik kireçtaşı, kristalize kireçtaşı, yamaç molozu ve alüvyon yüzeylenmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10446
Rapor Adı İÇEL-ANAMUR-BOZDOĞAN KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ AR:68830 NOLU ARAMA RUHSATININ ETÜT RAPORU
Konu KUVARSİT-DOLOMİT-DOLAMİT FİLLİT-KİREÇTAŞI
Yer - Konum İÇEL İÇEL-ANAMUR-BOZDOĞAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.2000
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ARİF TATAR HASAN BAŞ

İÇEL-ANAMUR-BOZDOĞAN KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ AR:68830 NOLU ARAMA RUHSATININ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10446
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 158,00TL


Etiketler: ANAMUR, DOLOMİT, FİLLİT, İÇEL, KİREÇTAŞI, KUVARSİT, 10446