• SEBEN-GEREDE-KIBRISCIK (BOLU)-BEYPAZARI-ÇAMLIDERE-GÜVEM (ANKARA) ALANINDA YÜZEYLEYEN ÜST MİYOSEN VOLKANİKLERİ ALTINDAKİ BİRİMLERİN ENERJİ HAMMADDE POTANSİYELİ

ÖZET
       
Bu çalışma Seben-Kıbrısçık-Yeniçağa-Gerede (Bolu), Çamlıdere-Kızılcahamam-Güvem-Beypazarı-Peçenek (Ankara) Yöresi'nde enerji hammaddeleri potansiyelinin araştırılması amacı ile yapılmıştır. Projenin arazi çalışmaları 1995-1998 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
        Bölgede Üst Jura, Kuvaterner zaman aralığında çökelmiş sedimanter kayaçlar ile Tersiyer yaşlı volkanitler geniş alanlarda yüzeylenmektedir.
        İnceleme alanında Üst Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşından oluşan Keltepe Formasyonu havzanın temelini oluşturmaktadır. Bu birim inceleme alanı dışında Paleozoyik yaşlı metamorfık kayaçlar üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Üst Kretase yaşlı kumtaşı-kiltaşı-çamurtaşı-marn-kireçtaşı ardalanması şeklinde denizel çökellerden oluşan Gölcük Formasyonu Keltepe Formasyonu üzerinde uyumlu olarak yer almaktadır. Üst Senoniyen-Maestrihtiyen yaşlı marnlardan oluşan Seben Formasyonu Gölcük Formasyonu ile geçişlidir.
        Havzada çökelen Eosen yaşlı birimler ise Alt Eosen (Kuvizyen) yaşlı kireçtaşı-kiltaşı-marn ardalanmasından oluşan ve Üst Kretase yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelen Emenler Formasyonu, çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı-tüf ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan Alt-Orta Eosen yaşlı Taşlık Formasyonu ve Orta-Üst Eosen yaşlı aglomera, tüf, andezitik lav, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, çamurtaşı, kil ve kireçtaşı ardalanması şeklinde gözlenen Akçagil Formasyonu ile temsil edilmektedir.
        Çalışma alanının güney kesimlerinde çok dar alanlarda yüzeylenen çakıltaşı, konglomera, kumtaşı ardalanmasından oluşan Uluköy Formasyonu ise Oligosen yaşlıdır.
        Bu birim üzerine uyumsuz olarak; kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, linyit, bitümlü şeyl, marn, çamurtaşı, silisifiye kireçtaşı, tüf ve silisli kayaçlardan oluşan Miyosen yaşlı Hırka Formasyonu gelmektedir. Geniş alanlarda yayılım gösteren bu birini içerisinde yer yer ekonomik olabilecek kömür damarları mevcuttur. Hırka Formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak gözlenen Uludere Piroklastikleri Miyosen yaşlı olup; tüf, breş, aglomera, volkanik konglomera ve gölsel çökellerden oluşmaktadır. Yine inceleme alanı içerisinde yer alan Miyosen yaşlı değişik volkanik ürünlerden oluşan Köroğlu Volkanitleri çok geniş alanlarda yayılım gösterir. Havzanın güneydoğu kesimlerinde ise Üst Miyosen yaşlı konglomera, kumtaşı, marn, kil, kireçtaşı ve jips ardalanmasından oluşan Uruş Formasyonu yüzeylemektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10440
Rapor Adı SEBEN-GEREDE-KIBRISCIK (BOLU)-BEYPAZARI-ÇAMLIDERE-GÜVEM (ANKARA) ALANINDA YÜZEYLEYEN ÜST MİYOSEN VOLKANİKLERİ ALTINDAKİ BİRİMLERİN ENERJİ HAMMADDE POTANSİYELİ
Konu KÖMÜR
Yer - Konum SEBEN-GEREDE-KIBRISCIK (BOLU)-BEYPAZARI-ÇAMLIDERE-GÜVEM (ANKARA) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.2001
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.ALİ İHSAN GEVREK DR.MEHMET ŞENER MEHMET TAKA

SEBEN-GEREDE-KIBRISCIK (BOLU)-BEYPAZARI-ÇAMLIDERE-GÜVEM (ANKARA) ALANINDA YÜZEYLEYEN ÜST MİYOSEN VOLKANİKLERİ ALTINDAKİ BİRİMLERİN ENERJİ HAMMADDE POTANSİYELİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10440
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 948,81TL


Etiketler: ANKARA, BEYPAZARI, BOLU, ÇAMLIDERE, GEREDE, KIBRISCIK, KÖMÜR, SEBEN, TÜRKİYE, 10440