• KULU (KONYA), HAYMANA (ANKARA) VE KIRIKKALE DOLAYININ JEOLOJİSİ

ÖZ

        Kuzey Anadolu Fayı ile Toros Dağları arasında kalan bölgede, İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı olarak bilinen ve Karakaya Formasyonu olarak ta adlandırılan birimin Ankara dolayındaki uzantısının güney ucunda yer alan inceleme alanında allokton ve göreceli otokton kayalar yüzeyler.

        Üst Kretase öncesinde, inceleme alanına göre kuzeylerde kalan bir alanda varolan bir okyanusun kapanmaya başlamasıyla gelişen ofiyolit üzerlemesi, Üst Senoniyen öncesinde inceleme alanının güneyini oluşturan bölgeye ulaşarak bu bölgede kara durumunu almıştır.

        İnceleme alanının göreceli otokton konumlu kayaları bu ofiyolit üzerlemesi üzerinde ilksel ilişkili olarak gelişmiştir. Göreceli otokton kayalar inceleme alanının doğu bölümünde, Küredağı dolayında, alttan bir bölümü çalışılan alanın dışında kalır biçimde Üst Senoniyen-Lütesiyen aralığının, önce (Üst Senoniyen-Üst Paleosen) volkanik etkinliklerin de gözlendiği, zaman zaman deniz etkisinde kalmış kıyı-akarsu ortamı (Küreboğazı formasyonu), sonra (Geç Üst Palosen-Erken Lütesiyen) neritik kireçtaşlarının çökeldiği şelf-açık şelf ortamı (Sarıkaya formasyonu) ve daha da sonra (Lütesiyen) volkanik etkinliklerin de gözlendiği bir denizaltı yelpazesi ortamı (Küredağı formasyonu) çökelleri biçimindedir.

        İnceleme alanının batı bölümünde, Mangaldağı dolayında göreceli otokton kayalar Maestrihtiyen-Lütesiyen aralığının çökellerinden oluşur. Maestrihtiyen'de resif ilerisi-açık deniz (Saatli formasyonu), Paleosen'de şelf-açık şelf (Çaldağ formasyonu) ve En Üst Paleosen-Lütesiyen'de de volkanik etkinliklerin de gözlendiği denizaltı yelpazesi (Cihanşah formasyonu) çökelleri gelişmiştir.

        Küredağı dolayında Küredağı formasyonu, Mangaldağı dolayında Cihanşah formasyonu'nun Lütesiyen yaşlı, fliş özellikli kayaları inceleme alanının allakton kayaları tarafından tektonik ilişki ile üzerlenir.

        Allokton kayalar altta ofiyolitik melanj (Ankara Melanjı) ve üstte onu tektonik ilişiki ile üzerleyen Türoniyen-İpresiyen aralığının çökellerinden oluşan kayalarla temsil edilir. Ofiyolitli melanj ofiyolitik bir hamur ve Üst Paleozoyik, Mesozoyik yaşlı çökel kaya bloklarından oluşur. Ofiyolitli melanjı tektonik ilişki ile üzerleyen çökel istifin alt düzeyleri (Üst Santoniyen-Maestrihtiyen) yamaç ortamının pelajik-yarı pelajik çökelleri (Kuşkuş formasyonu) ve üst düzeyleri (Geç Maestrihtiyen-İpresiyen) de denizaltı yelpaze çökellerinden (Killikdere formasyonu) oluşur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10399
Rapor Adı KULU (KONYA), HAYMANA (ANKARA) VE KIRIKKALE DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ANKARA ANKARA-KIRIKKALE-KULU-HAYMANA KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ MEHMET ŞEN ALİ ZAFER BİLGİN LÜTFİ NAZİK MEHMET FUAT UĞUZ MUSTAFA ACARLAR MUSTAFA UMUT NECATİ TURHAN

KULU (KONYA), HAYMANA (ANKARA) VE KIRIKKALE DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10399
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 943,43TL


Etiketler: HAYMANA, I30, JEOLOJİ, J28, J29, J30, KIRIKKALE, KULU, 10399