• ÇORUM HAVZASINDA YAPILAN JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR VE ÇORUM ŞEHRİNDEKİ PETROL SIZINTILARI HAKKINDA RAPOR

ÖZET
        Kızılırmak ve Yeşilırmak Mıntıkası'na yapılan bir seyahat vesilesiyle 26.08.1939 ve 02.09.1939 tarihleri arasında Çorum Havalisi umumî bir surette tetkik edildi. Çorum'da petrol eserleri keşfini müteakip 2 ve 11.11.1939 tarihleri arasında mufassal bir jeolojik löve yapıldı.
        Bu lövelerin neticelerini hülâsa etmek icap ederse petrografik ve tektonik vaziyetin petrol mevcudiyetine gayrı müsait olmadığı söylenebilir. Çorum Havzası jipsli bir teşekküle ait tabakalarla doludur. Havzanın kaidesi ve kenarları üst Mesozoyik'i ve belki alt Eosen'i temsil eden pek iltivalı fliş, kalker, şist, radyolarit ve indifaî yeşil sahre tabakalarından müteşekkildir. Havzanın merkezinde jipsli teşekkülün tabakaları hafif fakat vazıh bir antiklinal arz etmektedirler. Petrol eserleri havzanın bu kısmında bulunmuştur. Maalesef, arazideki aflörmanlar havzadaki jipsli teşekkülün kalınlık mecmuunun tayinine imkân verecek kadar kalın değildir. Buna binaen bir tecrübe sondajı teklif edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 1038
Rapor Adı ÇORUM HAVZASINDA YAPILAN JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR VE ÇORUM ŞEHRİNDEKİ PETROL SIZINTILARI HAKKINDA RAPOR
Konu PETROL
Yer - Konum ÇORUM
Dil TÜRKÇE-FRANSIZCA
Yayın Tarihi 26.11.1939
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.E. LAHN

ÇORUM HAVZASINDA YAPILAN JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR VE ÇORUM ŞEHRİNDEKİ PETROL SIZINTILARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01038
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 164,73TL


Etiketler: ÇORUM, PETROL, 1038