• DOĞU KARADENİZ MADEN ARAMALARI PROJESİ ARTVİN İLİ ÇEVRESİNDEKİ CU,PB,ZN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
       
Bu raporda " Doğu Karadeniz Maden Aramaları Projesi" kapsamında 1994 yılında yapılan ve ARTVİN F47 a3, b4, C1, c4, d2, d3 paftaları içerisinde kalan 300 km2'lik bir alanın masif sülfit tip (Cu-Pb-Zn) cevherleşmelerine ait maden jeolojisi çalışmaları yer almaktadır.
        Sahada, Paleozoik'ten Senozoik'e kadar geçen süreçte oluşmuş volkanik ve volkano-tortul kayaçlar ile sokulum kayaçları izlenmektedir.
        En yaşlı kayaç birimi olarak Paleozoik yaşlı magmatik kayaçlar ile Jura yaşlı metavolkanikler izlenir.
        Üst Kretase yaşlı volkanizma etkin ve yaygın olarak gelişmiştir. Bu volkanizma ilk safhada bazik karakterli olup tortul ara katkılıdır. Murgul Kabacadere ve Hatiladere' de gözlenirler ve Çatak Formasyonu olarak isimlendirilmişlerdir.
        İkinci volkanik safha asidik karakterlidir. Kızılkaya Formasyonu olarak isimlendirilmiş olup yöredeki masifsülfit tip (Cu-Pb-Zn) cevherleşmelerinin ana kayacını oluştururlar.
        Üçüncü volkanik safha da yine bazik karakterli olup yer yer volkano-sedimanter bir nitelikte devam eder. Volkanizma tüm Doğu Pontidler'de olduğu gibi inceleme alanında da bu şekilde sona erer.
        Üst Senoniyen-Paleosen döneminde volkanizma yerini kireçtaşı ve marnlardan oluşan tortul birime bırakır. Bu tortul birim Bakırköy Formasyonu olarak isimlendirilmiştir.
        Eosen döneminde volkanizma tekrar etkili olmuş ve çoğunlukla bazik karakterli olan bu birim Kabaköy Formasyonu olarak isimlendirilmiştir.
        Artvin İli'nin güneyinden geçen tektonik hattın kuzey ve güney kesiminde Turoniyen'den itibaren stratigrafide farklılaşma başlamıştır. Kuzey kesim Acara-Triyalte, güney kesimde ise Artvin-Bolnisi İstifi'ne karşılık gelir.
        Acara-Triyalte Zonu'nda yukarıda belirtilen kayaç türleri oluşurken güney zonda (Artvin-Bolnisi) ise volkano-sedimanter istifi oluşturur.
        İlk olarak Turoniyen'de yoğun bir bazik volkanizma egemen olmuş, bunun üzerine kuzey zondaki asitik volkanizma daha hafif gelişmiştir. Kampaniyen'den itibaren tekrar yoğun bir bazik volkanizma ile birlikte volkano-sedimanter birimler oluşmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10367
Rapor Adı DOĞU KARADENİZ MADEN ARAMALARI PROJESİ ARTVİN İLİ ÇEVRESİNDEKİ CU,PB,ZN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO
Yer - Konum ARTVİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ İSKENDEROĞLU DR. HÜSEYİN YILMAZ HALİT ONUR MUSTAFA ÖZKAN TURGUT DOKSANBİR

DOĞU KARADENİZ MADEN ARAMALARI PROJESİ ARTVİN İLİ ÇEVRESİNDEKİ CU,PB,ZN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10367
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 429,51TL


Etiketler: ARTVİN, BAKIR, ÇİNKO, KURŞUN, 10367