• ARTVİN-ŞAVŞAT-ARDANUÇ İLE OLTU-OLUR-ŞENKAYA YÖRELERİNE AİT EPİTERMAL ALTIN ARAMALARI

ARTVİN-ŞAVŞAT-ARDANUÇ İLE OLTU-OLUR-ŞENKAYA
YÖRELERİ'NE AİT EPİTERMAL ALTIN ARAMALARI

ÖZET
       
Bu çalışma Epitermal Altın Aramaları Ruhsat Projesi kapsamında Artvin-Şavşat-Ardanuç ile Oltu-Olur-Şenkaya yörelerini içine alan yaklaşık 1500 km2'lik bir alanda gerçekleştirilmiştir.
        İnceleme alanı Doğu Pontid kuzey ve güney jeotektonik kuşaklarını içine alır (Şekil 1). Sahada Paleozoik, Mezozoik, Senozoik yaşlı volkanik, tortul kayaçları ile sokulum kayaçları izlenmektedir. Bölgede en yaşlı birimi; (gnays, mikaşist amfibolit ve metagabrodan oluşan ve "Pulur Metamorfiti" olarak adlandırılan Paleozoik yaşlı kayaçlar oluşturur.
        Paleozoik yaşlı Gümüşhane Graniti ise Pulur Metamorfitleri içine sokulum yapmıştır.
        Temel kayaçlar üzerine Liyas yaşlı volkana tortul seri trasgresif olarak oturur. Tortul arakatkılı andezit-bazalt lav ve piroklastlarından oluşan bu birim, Hamurkesen Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Berdiga Formasyonu olarak tanımlanan karbonatlı fasiyesde gelişmiş Dogger-Malm-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları, Hamurkesen Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelmektedir.
        İnceleme alanında Üst Kretase-Paleosen dönemi kuzey ve güney zonda farklı fasiyeslerde gelişmiştir. Güney zonda Mescitli Formasyonu olarak adlandırılan Üst Kretase flişi; kumtaşı, kiltaşı, marn, şeyl ardalanmalı olup Berdiga Formasyonu üzerine uyumlu olarak oturur. Kuzey zonda ise Mescitli Formasyonu'na karşılık gelen dört ayrı volkanik fasiyes ayırtlanmıştır. Berdiga Formasyonu üzerine oturan bazik karakterli Çatak Formasyonu; kumtaşı, killi kireçtaşı, silttaşı ara katkılı andezit-bazalt lav ve piroklastlardan oluşmaktadır. Birim asit karakterli riyodasit-dasit lav ve piroklastlarından oluşan Kızılkaya Formasyonunu tarafından örtülmektedir.
        Kızılkaya Formasyonu; etüt alanında bazik karakterli andezit-bazalt lav ve piroklastları ile ara katkılı çamurtaşı, marn, kumtaşı seviyeleri içeren Çağlayan Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir.
        Çağlayan Formasyonu üzerine kumtaşı, kiltaşı, marn ardalanmalı Bakırköy Formasyonu uyumlu olarak gelir. Bu birim üzerine de Eosen yaşlı kayaçlar uyumsuz olarak oturur.
        Bütün bu Üst Kretase-Paleosen yaşlı formasyonlar içine granitoidler (X2) sokulum yapmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10365
Rapor Adı ARTVİN-ŞAVŞAT-ARDANUÇ İLE OLTU-OLUR-ŞENKAYA YÖRELERİNE AİT EPİTERMAL ALTIN ARAMALARI
Konu ALTIN ARAMALARI
Yer - Konum ARTVİN-ŞAVŞAT ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.2000
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET AĞAN ALİ İHSAN ERÇİN HACI KANSIZ İSMAİL KÖMÜR NİYAZİ CÖMERT SEZAİ AKINCI TAHSİN KURTOĞLU

ARTVİN-ŞAVŞAT-ARDANUÇ İLE OLTU-OLUR-ŞENKAYA YÖRELERİNE AİT EPİTERMAL ALTIN ARAMALARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10365
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 323,01TL


Etiketler: ALTERASYON, ALTIN, ARDANUÇ, ARTVİN, EPİTERMAL, ERZURUM, F47, F48, GRANİTOİD, GÜMÜŞHANE GRANİTİ, G43, G47, G48, KAÇGAR GRANİTOİDİ, MESOZOİK, METAMORFİK, OLUR, PALEOZOİK, PONTİDLER, PULUR MASİFİ, PULUR METAMORFİTLERİ, SENOZOİK, ŞAVŞAT, ŞENKAYA, VOLKANİK, 10365