• ZONGULDAK KASTAMONU YÖRESİ FOSFAT ARAMALARI PROSPEKSİYON RAPORU

I . ÖZ :

        Batı Karadeniz yöresinde oldukça geniş bir sahanın prospeksiyonu yapılmasına rağmen ekonomik fosfat yatakları bulunamamıştır. Fakat, açık deniz şelfinde zaman aşmalı transgresyon koşullarında gelişmiş ve depolanma koşullarına göre taşınmış ve Kretase yaşlı, glokonili silisiklastik kumtaşı yatakları bulunmuştur. Glokonili kumtaşları, büyük olasılıkla östatik ve tektonik kontrollu deniz seviyesi değişimleri sürecinde, mega çapraz tabakalar sergileyen, alt ve üstlerinde biyotürbasyonlu yaygı kumtaşlarının bulunduğu kıyı ötesi kumsetlerinde depolanmıştır. Bunun sonucunda değişik derecede glokonitleşmeye uğrayan intraklast, kuvars, feldspat ve mafik kayaç parçaları kumsetleri içinde yoğunlaşmıştır. Taşınmamış yerli glokoniler, büyük ölçüde kil bağlayıcının glokonitleşmesiyle temsil edilirler. Kumtaşlarının içerdiği fosfat oranı % 0-6 arasında ve Karadeniz baseninden güneydeki iç şelfe doğru azalan miktarlarda değişmektedir.
        Glokonili kumsetleri; düşük açılı mega ve mikro çapraz tabakalanma, yukarı doğru kalınlaşan istifler, taşınmış ve yerli, olgun ve olgun olmayan glokonilerin beraberce bulunması, biyotürbasyon izleri, çamurtaşı ve marn ardalanmasının değişik oranlarda bulunması gibi görünümler, tane boylanması ve yuvarlaklaşması açısından terslikler sergilemektedir. Keskin ve çarşaf gibi yaygın düzlemsel laminalanma ve tabakalanma kumsetlerinin üstünde ve altında yer almaktadır. Glokonili kumtaşlarının kalınlıkları 25m -100 m olup glokoni tenörleri % 5-35 arasında değişmektedir. Çökelmezlik dönemlerini simgeleyen, olgun, otokton glokonit mineralizasyonunun oluşturduğu sert zemin yapısına Zonguldak yöresinde rastlanılmamıştır.
        Kastamonu bölgesindeki glokonitleşme, Alt Eosen yaşlıdır. Resifal karbonatların üzerinde ve açık denizel fasiyeslere geçiş yaptığı ortamlarda gelişmiştir. Tabanında kısmen sert zeminin yer aldığı ortalama % 15 oranında olgun, otokton glokonitler içeren, (2-8 m kalınlığında) mercek halindeki tek bir stratigrafik seviye, pelajik marnlarla aşmalı ve transgresif olarak örtülmüştür. Bu düzeyde fosil, intraklast ve pellet tipindeki kabonat taneleri değişik derecede, fakat Zonguldak yöresinden daha olgun glokonitleşmeye uğramıştır. Bu Kastamonu seviyesinde glokoni tanelerinin yanında fosfat tanelerinin görülmeyişi; sözkonusu süreçte upwelling ( yükselen) akıntıların fosfatlı

Rapor Özellikleri
Rapor No 10359
Rapor Adı ZONGULDAK KASTAMONU YÖRESİ FOSFAT ARAMALARI PROSPEKSİYON RAPORU
Konu FOSFAT ARAMALARI
Yer - Konum KASTAMONU ZONGULDAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.08.2000
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH METE ÖZGÜNER

ZONGULDAK KASTAMONU YÖRESİ FOSFAT ARAMALARI PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10359
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 648,00TL


Etiketler: EOSEN, FOSFAT, F27, F30, F31, GLOKONİLİ, GLOKONİT, İNÖNÜ, JURA, KİLİMLİ, KRETASE, PALEOSEN, 10359