• AKTAŞ-SALUR-DEREKÖY (GEREDE,BOLU) VE PEÇENEK (ÇAMLIDERE,ANKARA) ALANLARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZET
       
Peçenek (Çamlıdere, Ankara) ve Aktaş, Salur, Dereköy (Gerede, Bolu) alanlarının detay jeolojisi 1998 yılı arazi döneminde tamamlanmış ve jeotermal enerji potansiyelinin araştırma sonuçları bu raporda toplanmıştır.
        Proje bölgesinde, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Aktaş ve Kandak Formasyonları'na ait kireçtaşları temel kaya topluluklarını oluşturmaktadır. Bu birimin tabanı çalışma alanında görülmemektedir. Temel kaya toplulukları üzerine, belirgin bir uyumsuzlukla, Üst Kretase yaşlı ve filiş fasiyesinde çökelmiş Bünüş, Örenli ve Gerede Formasyonları gelmektedir.
        Diğer taraftan; Üst Kretase sonlarında başlayıp, Miyosen dönemi sonlarına kadar devam eden K-G yönlü sıkışma tektonik rejiminin denetiminde, Batı Pondit'lerin güney kenarında gelişen kenet kuşağı boyunca oluşan D-B uzanımlı yayönü havzada, molas fasiyesinde Eosen yaşlı birimler çökelmiştir. Temel kaya topluluklarını ve Üst Kretase filisini belirgin bir uyumsuzlukla örten Eosen molası, Aktaş ve Dereköy Alanları'nda Kazanlar, Taşlık ve Akcagil Formasyonları ile temsil edilmektedir. Kazanlar ve Taşlık Formasyonları'na Alt Eosen yaşı, bu birimlerle girik olan Akçagil Formasyonu'na ise Orta Eosen yaşı uygulanmıştır.
        Temel kaya toplulukları ile Üst Kretase filisi ve Eosen molası; Köroğlu Volkanik Provensinde, Miyosen yaşlı volkanik ürünler tarafından uyumsuzlukla örtülmüş durumdadır. Miyosen dönemiyle başlayan Köroğlu Volkanizması, Bolu-Gerede-Çerkeş-Kurşunlu-llgaz-Çankırı-Kızılcahamam-Ayaş-Beypazarı-Seben arasındaki geniş bir alanda yayılım göstermektedir. Köroğlu Volkanizması yarık püskürmesi şeklinde çıkış gösteren Alt Miyosen yaşlı Bayındır Lavı ile başlamaktadır. Birinci evre volkanizması bloklu kül akması egemen bir volkanizma ile devam etmektedir.
        Alt- Orta Miyosen yaşlı birinci evre volkanitleri, çalışma alanlarında Yılanlı Piroklastikleri, Salur Piroklastikleri ve Manganlar Piroklastikleri ile temsil edilmektedir.
        Volkanik piroklastiklerle çevrili ve tektonik denetimli havzalarda, Orta-Üst Miyosen yaşlı Peçenek Formasyonu ikinci evre piroklastikleri ile yer yer geçişli olarak gölsel ve flüviyal fasiyeste çökelmiştir. İkinci evre volkanizmasına ait Akyarma Tüfü ile Manganlar Piroklastikleri'nin üst seviyeleri, bloklu ve bloksuz kül dökülmeleri şeklindeki bir volkanizmayı işaret etmektedir.
        Üst Miyosen döneminde, piroklastikler ile gölsel serileri kesen ve Köroğlu Volkanizması'nın üçüncü ve son evresini temsil eden lav domları ve lav akışlarıyla volkanik etkinlik sona ermiştir. Andezit, dasit ve riyolitlerden kurulu domsal çıkışlar, bölgede Ovacık Domlar Grubu olarak, lav yayılımları ise Ahatlar Lavı, Karadağ Lavı ve Karakuz Lavı olarak adlanmış ve değerlendirilmiştir.
        Pliyosen yaşlı flüviyal özellikli Pelitçik Formasyonu ile Pliyo-Kuvaterner ve Kuvaterner yaşlı eski alüvyonlar, taraça dolguları, yamaç molozları ve yeni alüvyonlar, tüm yaşlı birimleri uyumsuzlukla örtmektedir.
        Proje bölgesinde, Paleotektonik dönemde etkin olan KKB-GGD yönlü sıkışma tektonik rejimine bağlı olarak, İntra Pantid Okyanusu'nun (Tetis'in kuzey kolu) kapandığının, kıvrımlı, bindirmeli ve sürüklenimli bir temel yapının oluştuğunun jeolojik göstergeleri bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10337
Rapor Adı AKTAŞ-SALUR-DEREKÖY (GEREDE,BOLU) VE PEÇENEK (ÇAMLIDERE,ANKARA) ALANLARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu AKTAŞ-SALUR-DEREKÖY (GEREDE,BOLU) VE PEÇENEK (ÇAMLIDERE,ANKARA) ALANLARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum AKTAŞ-SALUR-DEREKÖY (GEREDE,BOLU) VE PEÇENEK (ÇAMLIDERE,ANKARA) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1999
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOĞAN YURTSEVEN HÜSEYİN UĞUR İ.NOYAN GÜNER NAZIM YILDIRIM ÖNDER AYDOĞDU RESUL ÖZGÜR TALAT YILDIRIM

AKTAŞ-SALUR-DEREKÖY (GEREDE,BOLU) VE PEÇENEK (ÇAMLIDERE,ANKARA) ALANLARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10337
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 363,28TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA JEOLOJİ, ANKARA JEOTERMAL, BOLU, BOLU JEOLOJİ, BOLU JEOTERMAL, ÇAMLIDERE, GEREDE, JEOTERMAL ENERJİ, 10337