• BERGAMA-SOMA ÇEVRESİNİN GENEL JEOKİMYA ETÜT RAPORU

1.ÖZET
       
Bölgede, bilinen cevherleşmeler dışında, yeni cevherleşme  olanaklarının araştırılması amacıyla, 1984 yılında Kozak  Masifinde başlatılan genel jeokimya ağırlıklı maden arama  projelerinin  doğuya doğru devamıdır.
        Çalışma alanı Kazdağ Masifi ile Menderes Masifi arasında yer alır. Bölgedeki en eski birim, konumu tam olarak aydınlatılamayan Permiyen yaşlı Çamoba Formasyonu'dur. Alt Triyas yaşlı Halilağa  grubu içerisinde Çamoba Formasyonuna ait bazı üyeler blok olarak izlenir. Orta-Üst Triyas yaşlı Kırkağaç Formasyonu, Halilağa grubuna  ait Kınık Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelir. Alt  Kretase yaşlı Avgediği Formasyonu uyumsuz olarak taban konglomerası ile Kınık  Formasyonu üzerine ve bazen de Kırkağaç Formasyonu üzerine gelir. Üst Kretase yaşlı Pilavtepe Formasyonu Avgediği Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelir. İzmir-Ankara zonu içinde "Ofiyolitli Seri" olarak bilinen Eydemirçay Formasyonu Üst Kretase yaşlıdır. Kozak  Granodiyoriti, Kınık Formasyonunu kesmiştir. Bölgede Kozak Granodiyoritinc bağlı olarak yürekli dasiti ile Üst  Miyosen-Pliyosen yaşlı Yurtdağ Volkanitleri ve bunlarla eş yaşlı olan Ballıca Formasyonu, Soma Formasyonu ve Rahmanlar Aglomerası yüzeylenir. Bölgede en genç, volkanizma ürünü olarak Dededağ bazaltı görülür.
        Genel jeokimya çalışmalarında 1/25.000 ölçekli J18-b4, c1, c2 ve J19-c1, c2,  d1, d2 paftalarında yaklaşık 1004 km2'lik alandan 395 adet sediman numune, 7 adet kayaç, numunesi alınmıştır. J18-b4, c1, c2, J19-d1 paftalarından alınan jeokimya örneklerinden  Cu, Pb, Zn, As, Sb, Ag, Mo, W J19-d2, c1, c2 paftalarından alınan sediman jeokimya örneklerinden Cu, Pb, Zn, As, Sb, Ag, Mo ve kayaç, örneklerinden Cu,Pb, Zn, As, Sb, Au,  Ag, Mo analizleri istenmiştir.
        Analiz sonuçlarına göre, çalışma sahasında Hacılar-Akçenger  Cu-Pb-Zn anomalisi, Hamidiye-Sancalar As-Sb anomalisi, Soma  ve  Musahocalar As anomalisi saptanmıştır. Bu anomali  sahalarından Hamidiye-Sancalar As-Sb anomalisi, Soma ve    Musahocalar As anomali sahalarında tahkik jeokimya ve  jeolojik etütlerin yapılması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10302
Rapor Adı BERGAMA-SOMA ÇEVRESİNİN GENEL JEOKİMYA ETÜT RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO
Yer - Konum BERGAMA-SOMA İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A.NECİP PEHLİVAN METİN BULUT RAMAZAN SARI

BERGAMA-SOMA ÇEVRESİNİN GENEL JEOKİMYA ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10302
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 219,22TL


Etiketler: BAKIR, BERGAMA, ÇİNKO, İZMİR, KURŞUN, SOMA, 10302