• ILICA (ERZURUM) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZ
        Bu çalışma, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Ilıca (ERZURUM) dolayının jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları projesi çerçevesinde yapılmıştır.
        Çalışma alanında yaygın bir sedimantasyon vardır. Bölgede detay jeoloji, volkanizma çalışmaları yapılmış ve jeotermal enerji oluşumuna ilişkin yorum getirilmesi amaçlanmıştır.
        Çalışma sahasının tabanında Üst Miyosen yaşlı Bingöldağı Volkanitleri yer alır. Birim, bazalt, olivin bazalt, trakit, dasit, bazal tik lavlar ile bunlarla ara katkılı veya yanal geçişli tüfit ve aglomeralardan oluşmaktadır. Bingöldağı Volkanitleri'nin üzerinde, Pliyosen yaşlı, ortalama 200 m kalınlığa sahip yer yer tabakalı, fosilli, alt seviyeleri tüf, bazalt ve aglomera ardalanması şeklinde gözlenen üste doğru çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, marn ve gölsel kireçtaşlarından oluşan Gelinkaya Formasyonu uyumsuz olarak bulunmaktadır. En genç birim ise Kuvaterner yaşlı alüviyal çökellerdir.
        Sahanın yapısal konumu incelenmiş bölgede yer alan tektonik öğelerin özellikleri saptanmış, volkanik faaliyetlerle yakından ilişkili oluşan jeotermal alanlara yorum getirilmiştir.
        Çalışma alanında çökelen istif içerisinde yer alan kayaçlardan petrografik, paleontolojik ve jeokimyasal örnekler alınmış hazne kaya, örtü kaya, ısı kaynağı olarak düşünülen birimler saptanmış, daha önce belirlenen sahalarda radon gazı değerleri ölçülmüş ve sıcaksu kaynaklarının kimyasal analizleri yapılmıştır.
        Kaplıca bölgesinde, sıcaklıkları 26.6 °C-39 °C arasında değişen ve toplam debileri ise yaklaşık 12 lt/sn olan bir takım sıcaksu çıkışları vardır. Bunlardan Ilıca İlçesi'nin içinde yer alan sıcaksu kaynağı 39 °C sıcaklıkta olup ölçülebilen toplam debileri 4 lt/sn'dır. İstasyon kaynağı ise 32.7 °C sıcaklıkta ve debisi 0.5 lt/sn'dir. Ayrıca Kazutlar Mevkisi'nde bulunan sıcaksu kaynaklarında, max. 26.6 °C sıcaklık ve toplam 1 lt/sn debi ölçülmüştür.
        Ilıca Kaplıcası'nı geliştirmek amacıyla 1985 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından bir adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. 605 m derinlikte açılan kuyudan artezyen halinde 39 °C sıcaklıkta 6 lt/sn debide sıcaksu üretilmiştir. (Özbayrak, Can, Yıldırım, 1986). Bu kuyu şu anda kapalı olduğundan herhangi bir üretim söz konusu değildir.
        Ilıca Alanı'nda ısı dağılımına ilişkin soruna çözüm getirebilecek, derinliği 54-181 m arasında değişen 10 adet gradyan sondajları açılmıştır (Akkuş, Nazlıoğlu, 1986).
        Jeolojik ve jeokimyasal veriler rezervuar sıcaklığının muhtemelen 39 oC dolayında olabileceğini göstermektedir. Mevcut sıcaksu kaynakları turistik ve sağlık tesislerinde kullanılabilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10295
Rapor Adı ILICA (ERZURUM) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum ERZURUM ILICA (ERZURUM)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1993
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET TAŞÇI BİNALİ YÜCEL TALAT YILDIRIM

ILICA (ERZURUM) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10295
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 204,72TL


Etiketler: ERZURUM, ILICA, JEOTERMAL ENERJİ, 10295