• ELBİSTAN POLİMETAL MADEN ARAMALARI GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON ÇALIŞMALARI RAPORU

ÖZET
       
1989 yaz aylarında "Elbistan Polimetal Maden Aramaları" adı altında L37-b, c, d, L38-a, b, c, d, L39-a, b, c, d 1/25.000 ölçekli paftalarında genel jeokimyasal prospeksiyon çalışması yapılmıştır. Sahanın polimetalik maden provensinin ortaya çıkartılması amacı ile 6336 km2'lik alan çalışılmıştır. Toplam 3729 adet dere sediman örneği alınmıştır. Örnekler 85 mesh'lik elekle elendikten sonra, elek altı örneklerin Cu, Pb, Zn, As, Mo element analizleri yaptırılmıştır. Cu, Pb, Zn element analizlerinde atomik absorbsiyon, Mo, As element analizlerinde kolorimetrik yöntem kullanılmıştır.
        Çalışma alanı, Adana-Kayseri-Malatya Üçgeni'nde bulunan farklı tektonik ve jeoloik birimlerin yer aldığı kompleks bir yapıya sahiptir.
        Bölgedeki birimler güneyden kuzeye doğru;
        1. Güneydoğu Anadolu Otokton Birimleri,
        2. Engizek, Binboğa ve Nurhak Dağları civarındaki Malatya Mefamorfikleri; Berif Dağı'nın güneyinde Pütürge Metamorfikleri; Doğanşehir'in güneyinde ve daha önce belirtilen alanlarda yer alan Maden Kompleksi; Göksün ve Doğanşehir arasında geniş yayılımlar gösteren İç Toroslar Sütur Kuşağı'na ait ofıyolitik birimler; Berit Grubu ve Yüksekova Kompleksi gibi Güneydoğu Anadolu Tersiyer bindirme Kütleleri,
        3. Misis-Andırın ile Göksun-Binboğa-Nurhak Hattı boyunca uzanan Andırın Kireçtaşı ve Dağlıca Kompleksi gibi allokton birimler,
        4. Kozan'dan Sarız ve Mağara'ya kadar uzanan Doğu Toros Otoktonları ile çevrilidir.
        Analiz neticeleri istatiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Sonuçta L37 paftasında 19 adet, L38 paftasında 17 adet, L39 paftasında 9 adet jeokimyasal anomali elde edilmiştir. Anomalilerin tahkik, detay jeokimyasının yapılması gerekmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10245
Rapor Adı ELBİSTAN POLİMETAL MADEN ARAMALARI GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON ÇALIŞMALARI RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMA PROJESİ
Yer - Konum ELBİSTAN-MARAŞ K.MARAŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1998
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUSATAFA KEMAL MENGELOĞLU

ELBİSTAN POLİMETAL MADEN ARAMALARI GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON ÇALIŞMALARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10245
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 633,45TL


Etiketler: BAKIR, ÇİNKO, ELBİSTAN, K.MARAŞ, KURŞUN, 10245