• MANİSA İLİ-GÖRDES İLÇESİ- KIRANKÖY ÖN İR-8368 NOLU ZEOLİT RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPOR

I. ÖZ

        Manisa İli Gördes İlçesi Kıranköy ÖNİR-8368 numaralı zeolit ruhsat sahasında, en altta Alt Miyosen yaşlı akarsu ortamında çökelmiş Yeniköy Formasyonu bulunmaktadır. Yeniköy Formasyonu uyumlu olarak bölgedeki ikinci evre volkanizmanın ürünü olan Gökyar Tüfü tarafından üstlenmektedir. Alt Miyosen yaşlı Gökyar Tüfü’nün çökeliminden sonra gölsel bir ortamda Orta Miyosen yaşlı Tekkedere Formasyonu oluşmuştur.
         Egemen olarak kumtaşı, çakıllı kumtaşından oluşan Yeniköy Formasyonu’nun ruhsat sahasındaki kalınlığı 50 m’dir. Gökyar Tüfü, riyolit bileşimli, çoğunlukla kül tüfü, az olarak toz tüfü ve lapilli tüf özelliğindedir. Çoğunluğu volkan camından oluşan Gökyar Tüfü, bünyesindeki volkan camının diyajenetik alterasyonu sonucu büyük oranda bir zeolit minerali olan klinoptilolite dönüşmüş olup, ruhsat sahasındaki zeolit yatağının ana kayasıdır. Kalınlığı 10-60 m arasında değişmektedir. Gökyar Tüfü’nü uyumlu olarak üstleyen Tekkedere Formasyonu, gölsel bir ortamda çökelmiş olup, egemen olarak karbonatlı şeyl-çamurtaşı ve kireçtaşı topluluğundan oluşmaktadır. Birimin kalınlığı 100 m’ye ulaşmaktadır.
        Yapılan XRD analizleri sonucunda, Gökyar-Tüfü’nün mineral bileşiminin klinoptilolit + plajiyoklaz + kuvars + mika + opal-CT ± smektit ± K-Feldispat olduğu saptanmıştır. Klinoptilolit kayaç içerisindeki egemen mineraldir. Oranı % 50’den fazla olup % 95’lere kadar çıkmaktadır. Klinoptilolit cevherin kimyasal analiz sonuçlarına göre, Si02 % 71.0-75.1, Al203 % 11.6-13.5, K20 %2.8-5.1, Na20 % 0.3- 1.0, Ca0 % 1.5-2.2, Mg0 % 0.2-1.0, Fe203 % 0.8-1.1 ve ateş zayiatı % 4.85-6.90 arasında değişen oranlardadır.
        Ruhsat sahasında toplam 41 175 000 ton görünür 15 637 500 ton muhtemel zeolit rezervi belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10235
Rapor Adı MANİSA İLİ-GÖRDES İLÇESİ- KIRANKÖY ÖN İR-8368 NOLU ZEOLİT RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPOR
Konu MADEN JEOLOJİSİ-ZEOLİT
Yer - Konum MANİSA MANİSA-GÖRDES-KIRANKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MAHMUT DEMİRHAN

MANİSA İLİ-GÖRDES İLÇESİ- KIRANKÖY ÖN İR-8368 NOLU ZEOLİT RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10235
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 212,10TL


Etiketler: GÖKYAR TÜFÜ, GÖRDES, KLİNOPTİLOLİT, K20, MİYOSEN, NEOJEN, ZEOLİT, 10235