• TOKAT-ARTOVA YÖRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU

TOKAT-ARTOVA YÖRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU

1. ÖZET
       
Tokat-Artova yöresinde yaklaşık 1800 km2'lik bir alanda genel jeokimya etütleri yapılarak hedef sahalar tespit edilmeye çalışılmıştır.
        Proje sahasında dere sediman örnek yoğunluğu km'ye 1 adet düşecek şekilde planlanmış, ancak ekili alanların çokluğu nedeniyle 1460 adet örnek alınabilmiştir. Arazi ve laboratuvar çalışmalarında elde edilen veriler, bilgisayarda "STATGRAPHICS statistical Graphics System Vers. 5.0" kullanılarak 5 ayrı kayaç grubunda incelenmiştir. Sedimanter kayaçlar, metamorfik kayaçlar, Artova Ofiyolitli Karışığı, Darmik Volkanitleri ve Pazarcık Volkanitleri olarak ayrılan bu birimlerdeki Cu, Pb, Zn, As elementlerinin dağılımları incelenerek, değerlendirilmeye çalışılmıştır.
        Bu değerlendirmeler sonucunda 4'ü Cu, l'i Pb, 1'i Zn ve 2'si As olmak üzere 8 adet zayıf anomali sahası saptanmıştır. Ancak, bu anomalilerin tümüne yakınının değişik kayaç birimlerindeki litolojik farklılıklardan kaynaklandığı ve önemsiz oldukları düşünülmektedir. Sadece 1 No'lu As anomalisi kayda değer bulunarak, tahkik edilmesi önerilmiştir.
        416 örnekte analizi yapılan Sb elementinde, tüm değerler aynı olduğundan (Sb< 4 ppm) değerlendirme yapılamamıştır.
        Arazi çalışmaları, 1990 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında gerçekleştirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10231
Rapor Adı TOKAT-ARTOVA YÖRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO-ARSENİK-ANTİMUAN
Yer - Konum TOKAT TOKAT-ARTOVA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUHARREM UĞUR

TOKAT-ARTOVA YÖRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10231
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 202,29TL


Etiketler: ANTİMUAN, ARSENİK, ARTOVA, BAKIR, ÇİNKO, KURŞUN, TOKAT, 10231