• AYVACIK-KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE İLİ) BÖLGESİ FOSFAT CEVHERLEŞMESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
       
Çalışma sahasında uranyum ve fosfatın varlığı önceki yıllardaki çalışmalardan bilinmektedir.
        Bu rapor Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki bölgede 1995 ve 1996 yıllarında sürdürülen prospeksiyon ağırlıklı fosfat arama çalışmalarını içermektedir.
        Sahamızın temelini Üst Kretase yaşlı ofiyolitik karmaşık oluşturmaktadır. Üzerine ise uyumsuz olarak Neojen yaşlı volkanikler ve bunlarla eş zamanlı çökelen gölsel kırıntılılar gelmektedir.
        Arazi çalışmaları süresince 400 km2 1/25.000 ölçekli fosfat prospeksiyonu gerçekleştirilmiş, 500'den fazla örnek için sahada fosfat testi uygulanmıştır. 100 km2 1/25.000 ölçekli, 20 km2'de 1/5.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritaları yapılmıştır.
        Anklı Köyü Kuzey ve KB'sında Feyzullah Tepe, Örencik Tepe, Muharremin Tepe ve Gavurun Tepe Mevkileri'nde fosfat zenginleşmeleri tespit edilmiştir. Buralardaki zenginleşmeler ofiyolit temel içindeki kırık hattında ve temel ile Neojen tüfleri arasındaki diskordans yüzeyinin kırık hatlarına yakın kesimlerindeki parçalı, ezikli, silisleşmiş bir zonda bulunmaktadır.
        İlk kez bu çalışma ile Nusratlı Köyü doğu ve kuzeydoğusunda Neojen tüfleri içerisinde yumru şeklinde, konsantrik iç yapılı fosfat oluşumlarının varlığı ortaya konmuştur.
        Sahamızdaki fosfat oluşumları hidrotermal kökenlidir. Mineralojik tetkikler sonucu fosfat mineralinin fluorapatit olduğu belirlenmiştir. Gang minerali olarak silis, kalsit, feldspat ve kil mineralleri bulunmaktadır.
        Fosfatlı yumrular %27.5 P2O5 içermelerine rağmen tüfler içersindeki dağılım ve miktarı yatak oluşturacak yoğunlukta değildir.
        Arıklı Köyü civarındaki cevherleşmenin ortalama %4.8 P2O5 içerdiği hesaplanmıştır. Bu aşamada mevcut verilere dayanarak sahada ekonomik olabilecek bir fosfat yataklanması olmadığı söylenebilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10228
Rapor Adı AYVACIK-KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE İLİ) BÖLGESİ FOSFAT CEVHERLEŞMESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu FOSFAT
Yer - Konum AYVACIK-KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE İLİ) ÇANAKKALE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERGÜN ÇELİK FEVZİ AYOK NAFİZ DEMİR

AYVACIK-KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE İLİ) BÖLGESİ FOSFAT CEVHERLEŞMESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10228
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 294,97TL


Etiketler: AYVACIK, ÇANAKKALE, FOSFAT, KÜÇÜKKUYU, 10228