• EVLİYATEPE (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) ALTIN YATAĞI MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
       
Çalışma sahası Doğu Pontid Tektonik Kuşağı içerisinde yer alır. Bu alandaki birimler yaşlıdan gence doğru Üst Santoniyen-Alt Maestrihtiyen yaşlı andezit-bazalt lav ve piroklastları (andezitik aglomera ve pelajik kireçtaşları) ile Üst Maestrihtiyen yaşlı andezitik lav, bazaltik lav, granitoid, breş, bazaltik-andezitik dayk, Lütesiyen yaşlı andezit, bazalt lav ve piroklastları ile aynı yaştaki granitoid, Kuvaterner yaşlı aktüel konglomera ve alüvyondan oluşmaktadır.
        Üst Santoniyen-Alt Maestrihtiyen yaşlı andezit-bazalt lav ve piroklastları çalışma alanının en yaşlı birimidir. Bu birim H40-a1 paftasında andezitik aglomera ve pelajik kireçtaşları olarak ayırtlanmıştır. Andezitik aglomeralarda çatlaklar boyunca kalsit, silis, hematit, limonit, cevher mineralleri oluşmuştur. Ayrıca bu birimlerde alterasyon gelişmiş olup en tipik mineral topluluğu; kuvars, kaolinit, mika ve smektittir. Pelajik kireçtaşları ise; andezitik aglomeralar üzerine uyumlu olarak gelmekte olup kırıklı, çatlaklı, silis ve kalsit dolguludur.
        Üst Maestrihtiyen yaşlı andezitik lavlar, çalışma sahasında çok geniş bir alan kaplamaktadır. Çok yoğun şekilde hidrotermal alterasyona uğramıştır. Alterasyon ürünleri olarak çok yoğun bir şekilde silisleşme, killeşme, limonitleşme, hematitleşme, piritleşme ve yer yer çok az olarak epidotlaşma görülür. Bu lavlar içerisinde genellikle KB doğrultulu çatlaklar boyunca silis, kalsit, hematit, limonit, ve cevher mineralleri gelişmiştir. Andezitik lavlar, andezitik aglomeralar üzerine uyumlu olarak gelir ve andezitik-bazaltik dayklar ve granitoidler tarafından kesilirler. Aynı yaştaki bazaltik lavlar yer yer alterasyona uğramıştır. Bu alterasyon killeşme ve limonitleşme içerir. Sütunsal bir görünüme sahiptir. Granitoyidler; kuvarslı monzonit, kuvars monzodiyorit, monzogabro ve diyoritten oluşmaktadır. Yer yer geniş alanları alterasyona uğramıştır. Ayrışma ürünleri silisleşme, hematitleşme, limonitleşme, serisitleşme, karbonatlaşma ve piritleşmedir. İçerisinde granodiorit porfir, diyorit porfir, kuvars diyorit porfir türü damar kayaçları gözlenir. Granotoyidler inceleme alanında Üst Santoniyen-Alt Maestrihtiyen yaşlı andezitik aglomera ve Üst Maestrihtiyen yaşlı andezitik lav ve bazaltik lavları keserler.
        Üst Maestrihtiyen yaşlı olan breşler; Altın cevherleşmesi için en önemli kayaçtır. Yer yer çok yoğun olarak silisleşmiş, killeşmiş, hematitleşmiş ve limonitleşmiştir. Bu birimde silis damar ve damarcıklarına, barit damarcık ve çok yoğun dolgucuklarına rastlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10217
Rapor Adı EVLİYATEPE (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) ALTIN YATAĞI MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu ALTIN
Yer - Konum EVLİYATEPE (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUSTAFA ÇAKIR ÖMER KESGİN

EVLİYATEPE (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) ALTIN YATAĞI MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10217
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 794,19TL


Etiketler: ALTIN, SİVAS, 10217