• NİĞDE MASİFİ VE CİVARI SERAMİK HAMMADDELERİ ARAMALARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        Çalışma, Niğde Masifi ve güneyinde Ulukışla'ya kadar uzanan magmatik ve volkanik kayalar ile Melendiz Volkanitleri'ni içine alan çok geniş bir alanda yürütülmüştür.
        Niğde Masifi'nde yüzeyleyen kayalar Göncüoğlu (1985), tarafından Niğde Grubu adı altında toplanmıştır. Kaya türü özelliklerine göre bu grup içinde; altta çeşitli gnayslardan oluşan Gümüşler Formasyonu, gnays, amfibolit ve mermer bantlarından oluşan Kaleboynu Formasyonu ve masif karbonatlardan oluşan Aşıgediği Formasyonu ile bununda üzerinde kuvarsit, gnays ve mermer bantlarından oluşan Çamardı Formasyonu yer almaktadır. Masifin güneyinde Paleosen-Eosen yaşlı Ulukışla-Çamardı Grubu'na ait birimler mostra vermektedir.
        Prospeksiyon çalışmaları saha genelinde, Niğde Grubu kayaları içine Alt Senomaniyen'de intrüzyon yapan Üçkapılı Granodiyoriti olarak adlanan birim içindeki aplit ve pegmatit damarlarının bulunduğu kesimlerde yoğunlaştırılmıştır. Genelde granodiyorit, alterasyon sonucu arenalaşmıştır. Üçkapılı Köyü SE'da ve Kızılören Köyü SW'daki Karataş Tepe sırtlarında aplit ve pegmatit damarlarının sıklaştığı kesimlerin haritada sınırlan çizilmiş, derlenen numunelerin analiz sonucuna göre seramik sanayinde kullanılabilecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.
        Masifte kuvarsitler ince damarlar şeklindedir. Mermerler beyaz-mavimtrak renkli, iri kristalli sık eklem ve çatlaklıdır.
        Elmalı Köyü NW'da Ulukışla Volkanitleri içindeki siyenit-monzonit intruzyonunu kesen trakitik damarların sıkça mostra verdiği sahanın sınırları çevrelenmiş, numuneler derlenmiş, analiz sonuçlarına görede olumlu olmadıkları tesbit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10208
Rapor Adı NİĞDE MASİFİ VE CİVARI SERAMİK HAMMADDELERİ ARAMALARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu GRANODİYORİT-KUVARSİT-MERMER
Yer - Konum NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET FİŞEKÇİ HASAN BAŞ

NİĞDE MASİFİ VE CİVARI SERAMİK HAMMADDELERİ ARAMALARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10208
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 119,10TL


Etiketler: GRANODİYORİT, KUVARSİT, MERMER, NİĞDE, 10208