• DEREKÖY (BALIKESİR-BALYA) İR.1744 NO'LU SAHANIN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI RAPORU

ÖZET
       
Tip Mukaveleli Etütler kapsamındaki bu çalışma İR. 1744 No'lu sahada ilave kömür rezervi arama amacıyla yürütülmüştür.
        Çalışma sahası Kuzeybatı Anadolu'da Gönen İlçesi'nin yaklaşık 35 km güneyindedir. Sahaya Balya ve Gönen İlçeleri'nden yaz-kış ulaşım mümkündür.
        Çalışma sahasında Mesozoyik yaşlı metadetritik kayaçlar, kristalize kireçtaşları, Miyosen yaşlı andezit-aglomera ile gölsel çökeller, Pliyosen yaşlı konglomeralar ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar görülmektedir. Miyosen yaşlı gölsel çökeller yer yer ekonomik boyutta linyit oluşumu içermektedir.
        Sahada 1/25.000 ölçekli detay jeolojik etüde ilaveten iki adet sondaj yapılmış ancak sondajlarda ekonomik kömür kesilememiştir. Dereköy batısında eski imalatların bulunduğu alanda ise tip mukavele hükümlerine göre sondaj yapılamamıştır.
        Sahada eski imalatların bulunduğu alanın güneyinde 300.000 ton kömür rezervi beklemekte olup, rezervin görünür hale getirilmesi ve sağlıklı bir şekilde işletme projesinin yapılabilmesi için bu alana birkaç sondaj yapılmalıdır.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 10203
Rapor Adı DEREKÖY (BALIKESİR-BALYA) İR.1744 NO'LU SAHANIN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum BALIKESİR BALIKESİR-BALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1998
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÇETİN HÜSEYİN AYDIN

DEREKÖY (BALIKESİR-BALYA) İR.1744 NO'LU SAHANIN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10203
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 72,30TL


Etiketler: BALIKESİR, BALYA, KÖMÜR, 10203