• MERSİN GÜNEY YOLU (CAMİLİ KÖYÜ-İÇME KAYNAĞI) JEOTERMAL ENERJİ ARAMASI ETÜT RAPORU

MERSİN GÜNEY YOLU (CAMİLİ KÖYÜ-İÇME KAYNAĞI)
JEOTERMAL ENERJİ ARAMASI ETÜT RAPORU

ÖZET
       
Mersin İli Arpaçlar Beldesi Camili Köyü'nde bulunan sıcak ve mineralli su kaynağının debi ve sıcaklığını artırmak için 100 km2'lik bir alanın jeoloji-hidrojeoloji etüt çalışması yapılmıştır.
        İnceleme alanının temelinde dunit, harjburjit, verlit, gabro diyabaz, serpantin, radyolarit ve değişik boyutlarda kireçtaşlarından oluşan ofiyolitik kayaçlar bulunur. Ofiyolitlerin üzerine uyumsuz olarak gelen Oligosen-Alt Miyosen yaşlı konglomera kumtaşı, silttaşından oluşan Girdili Formasyonu üzerinde kireçtaşlarından meydana gelen Alt-Orta Miyosen yaşlı Karaisalı Formasyonu, Karaisalı Formasyonu'nun üzerinde Üst Miyosen yaşlı kiltaşı, silttaşı, tüfit ve killi kireçtaşlarından oluşan Güvenç Formasyonu bununda üzerinde kiltaşı, silttaşı, kumtaşı, tüfitten oluşan Üst Miyosen yaşlı Kuzgun Formasyonu, bunların da üzerinde Pliyosen yaşlı kiltaşı, marn, siltaşı, kumtaşı ve konglomeradan oluşan Handere formasyonu bulunmaktadır. En genç birim de Kuvaterner yaşlı kaliş ve seki konglomeraları görülmektedir.
        Kaynak çevresinde tektonik hatları ortaya çıkarmak için 0.4 km2'lik bir alanda toprak gazı ölçümleri yapılmıştır.
        Mevcut kaynaklardan su numuneleri alınarak merkez laboratuarında analiz ettirilmiş olup bu analiz değerleri çeşitli diyagramlarla değerlendirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10200
Rapor Adı MERSİN GÜNEY YOLU (CAMİLİ KÖYÜ-İÇME KAYNAĞI) JEOTERMAL ENERJİ ARAMASI ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI
Yer - Konum İÇEL MERSİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1998
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMAİL KARA NAZIM YILDIRIM ZEKİ TEKİN

MERSİN GÜNEY YOLU (CAMİLİ KÖYÜ-İÇME KAYNAĞI) JEOTERMAL ENERJİ ARAMASI ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10200
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 128,13TL


Etiketler: İÇEL, JEOTERMAL ENERJİ, MERSİN, 10200