• ILICA (BALIKESİR-BALYA) ÖN.İR.4172 NO'LU SAHANIN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI RAPORU

ÖZET
        Tip Mukaveleli Etütler kapsamındaki bu çalışma ÖN.İR. 4172 No'lu ruhsat sahasında ilave kömür rezervi arama amacıyla yürütülmüştür.
        Çalışma sahası Balıkesir İli'nin yaklaşık 30 km kuzeybatısında olup yaz-kış ulaşım mümkündür.
        Çalışma sahasında; Mesozoyik yaşlı metadetritik kayaçlar ile kristalize kireçtaşları, Paleosen yaşlı granitler, Miyosen yaşlı andezit ve Pliyosen yaşlı konglomera-kumtaşı-kil-marn-kireçtaşı birimleri gözlenmekte olup Kuvaterner'de alüvyonlar oluşmuştur.
        Pliyosen yaşlı birimler yüksek enerjili akarsu-göl ortamını karakterize etmekte olup, birbirleriyle yanal ve dikey geçişlidirler. Kil-marn-kireçtaşı ardalanması içerisinde görülen kömür oluşumları genellikle killi linyit-linyitli kil karakterinde olup, ekonomik işletmeye uygun değillerdir.
        Sahada 1/25.000 ölçekli detay jeolojik etüde ilaveten iki adet sondaj yapılmış olup, saha kömür yönünden olumsuzdur.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 10199
Rapor Adı ILICA (BALIKESİR-BALYA) ÖN.İR.4172 NO'LU SAHANIN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum BALIKESİR BALIKESİR-BALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÇETİN HÜSEYİN AYDIN

ILICA (BALIKESİR-BALYA) ÖN.İR.4172 NO'LU SAHANIN JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10199
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 101,33TL


Etiketler: BALIKESİR, BALYA, KÖMÜR, 10199