• KAYSERİ (BÜNYAN-DEVELİ-TOMARZA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİSİ

ÖZ
        İnceleme alanı, kabaca Kayseri-Felahiye-Bünyan-Tomarza-Develi yerleşim birimleri arasında kalan alanı kapsar. Yapılan çalışma, bu alanın ayrıntılı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasının yapılmasını amaçlamıştır.
        Alanya Toros Kuşağı’na, Orta Anadolu Kristalen Kompleksi’ne ve Sivas Basenine ilişkin temel kayalar ile bunların paraotokton, otokton örtü kayaları yüzeyler. Ayrıca Pliyo-Kuvaterner zaman diliminde oluşmuş Erciyes ve Develi volkanizmaları ürünleri olan volkanitler de alanda yeralır. Karbonifer’den Holosen’e dek değişen dönemlerde oluşmuş kayaçların yüzeylediği çalışma alanında Karbonifer, Permiyen, Triyas, Jura denizel çökellerle; Kretase denizel çökeller ve mağmatitlerle; Paleosen denizel ve karasal çökellerle; Eosen denizel çökellerle; Oligosen denizel ve karasal çökellerle; Miyosen, Pliyosen, Pleyistosen karasal çökeller ve volkanitlerle; Holosen karasal çökellerle simgelenir.
        Çalışma alanında eski ve yeni tektonik döneme ilşikin yapısal unsurlar gözlemlenir. Üst Miyosen’e dek oluşmuş yapı unsurları eski tektonik dönemi, Üst Miyosen ve sonrası oluşmuş yapı unsurları ise yeni tektonik dönemi belirtir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10186
Rapor Adı KAYSERİ (BÜNYAN-DEVELİ-TOMARZA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİSİ
Konu JEOLOJİ-PETROGRAFİ
Yer - Konum BÜNYAN KAYSERİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1998
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET TÜRKECAN MUSTAFA ACARLAR MUSTAFA DÖNMEZ NEDİM HEPŞEN RIFKI BİLGİN

KAYSERİ (BÜNYAN-DEVELİ-TOMARZA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10186
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.250,26TL


Etiketler: ANDEZİT, BASENİ, BAZALT, BÜNYAN, DEMİR, DEVELİ, ERCİYES, İGNİMBRİT, JİPS, KÖMÜR, KROM, K35, K36, L34, L35, METAMORFİTLER, OFİYOLİT, PETROGRAFİ, POMZA, SİVAS, SÖLESTİN, TOMARZA, TOROS, TÜF, VOLKANİTLER, VOLKANİZMA, 10186