• KARABURUN YARIMADASININ NEOJEN VOLKANİZMASI

ÖZ

        Türkiye’nin en batı kıyılarında yer alan Karaburun Yarımadası’nda temeli Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kırıntılı ve karbonatlı kayaçlar oluşturmaktadır. Neojen ise bölgede volkanik ve sedimenter kaya türleri ile temsil edilmektedir.
        Karaburun Yarımadası Erken Miyosen ve Orta Miyosen dönemlerinde, Karaburun ile Çeşme arasında bazaltik andezitten riyodasite kadar değişen bileşimde ve yüksek potasyumlu kalkalkalen karakterli bir volkanizmanın etkinliği altında kalmıştır. Yarımada’nın orta kuzeyinde Yaylaköy civarında yer alan bazaltik andezit ve andezit bileşimli volkanitler, en yaşlı volkanik ürünler olup, Erken Miyosen yaşlıdırlar. Karaburun yerleşim yeri ve kuzeyinde yer alan volkanitler ise Neojen yaşlı çökellerle girik olup bazaltik andezit ve andezit bileşimindedirler. Bu kayaçların yaşları, K/Ar yöntemiyle yapılan yaş tayinleri sonucu 18 ve 16 My. olarak saptanmıştır. Alaçatı doğusunda yer alan Armağan Dağı ise yine Erken Miyosen yaşlı andezit ve dasit bileşimindeki lavlar ile bunların piroklastiklerinden oluşmaktadır. Karaburun Yarımadası’nın en önemli volkanik yüksekliğini Kocadağ ve Velidağ oluşturmaktadır. Bu volkanitler, Erken ve erken Orta Miyosen döneminde etkinlik göstermiş olup andezitik ve dasitik lav, piroklastik ve volkanik breşlerden oluşmuşlardır. Karaburun Yarımadası’nın ortasında, doğu-batı yönlü uzanım gösteren, gölsel ortamda çökeldiği düşünülen, içinde yer yer ince kitaşı-marn kayatürlerini de içeren kaotik dokulu, cam ve süngertaşı parçacıklarının hakim olduğu asitik karakterli tüffitler izlenmektedir. Yörede Orta ve Üst Miyosen’de alkalen volkanizma da etkin olmuş ve Karaburun ile Urla yöresindeki havaiyitlerin yanında potasik trakibazaltlarla temsil edilen ürünler vermiştir.
        Karaburun yarımadasında volkanik faaliyetin yanı sıra sokulum kayaçları da yer almaktadır. Yarımadanın kuzeyinde yer alan granodiyoritlerden Rb/Sr yöntemiyle yapılan yaş tayinlerinden 240 My., Uzunkuyu yöresinde yer alan kuvars monzodiyoritten K/Ar yöntemiyle yapılan yaş tayininden ise 15 My. yaşları elde edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10185
Rapor Adı KARABURUN YARIMADASININ NEOJEN VOLKANİZMASI
Konu NEOJEN VOLKANİZMASI-JEOLOJİ
Yer - Konum İZMİR KARABURUN-URLA-ÇEŞME
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1998
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET TÜRKECAN DİLEK SEVİN DR.TUNCAY ERCAN

KARABURUN YARIMADASININ NEOJEN VOLKANİZMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10185
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 236,20TL


Etiketler: BAZALTİK ANDEZİT, K/AR YAŞ TAYİNİ, KARABURUN YARIMADASI, K16, K17, L16, L17, MİYOSEN, NEOJEN, RB/SR YAŞ TAYİNİ, VOLKANİK, VOLKANİTLER, VOLKANİZMA, 10185