• GÜNEYDOĞU ANADOLU MADEN ARAMA PROJESİ GENEL TAHKİK JEOKİMYA ÇALIŞMALARI RAPORU

ÖZET
        Doğu Toros Orojenik Kuşağı içerisinde yer alan Malatya-Elazığ Adıyaman İlleri'nde yürütülen bu çalışma Üst Kretase yaşlı magmatik komplekse bağlı mineralizasyonların ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır.
        1995 ve 1996 yılında GAP Maden Aramaları Projesi, 1997 yılında ise Malatya-Elazığ Ruhsat Etütler Projesi kapsamında gerçekleştirilen genel, tahkik ve detay jeokimya çalışmaları bu rapor kapsamında ele alınmıştır.
        1991, 1992 ve 1993 yıllarında Üst Kretase yaşlı magmatik kayaçlarının metal içeriğine yönelik yapılan genel jeokimya çalışmaları üç ayrı rapor halinde sunulmuştur.
        Malatya, Adıyaman ve Elazığ illerinde yürütülen bu çalışma, daha önceki yıllarda genel jeokimyasal prospeksiyon yapılmamış alanları tamamlama ve anomali sahaların tahkikini amaçladığından geniş bir alanda (Elazığ K41 ve Malatya L40 ve L42 1/100.000 ölçekli paftalarda) yer almaktadır.
        Arap Platformu'nun kuzeyinde yer alan çalışma alanında petrolojik ve yapısal özelliklerine göre 4 büyük ünite yer almaktadır.
        (1) Pütürge metamorfikleri ve volkanosedimanter örtüsü (maden karmaşığı),
        (2) İspendere Kömürhan Metaofiyoliti,
        (3) Baskil Magmatik Kayaları ve Sedimanter Örtüsü,
        (4) Keban ve Malatya Napları.
        Genel jeokimya çalışmaları, 1/25.000 ölçekli Elazığ K41-b3, K42-b4 ve L42-a1 ile Malatya K41-a4 ve L40-b2 Paftaları'nda gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 750 km2'lik alandan toplam 601 adet dere sediman örneği alınmıştır. Analizlere göre belirlenen anomalilerinin Baskil Magmatitlerine ait birimler içerisinde yer aldığı görülmektedir. Kızıldağ, Pul Mahallesi, Öğlük Baba, Bejikan Mahallesi Anomali Sahaları'ndan karelaj yapılarak 378 adet jeokimya toprak numunesi alınmıştır. Bu sahalarda yapılan toprak jeokimya çalışmaları sonucunda hem anomali sahaları daraltılmış, hem de mineralizasyon, litoloji ve alterasyon ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
        Kuşsarayı, Kuran ve Karlık Anomali Sahaları'nda ise tahkik jeokimya amaçlı 271 adet dere sedimanı alınmış ve anomali sahaları daraltılarak tanımlanmıştır.
        Genel jeokimyasal prospeksiyon tahkik ve detay jeokimya çalışmaları sonucunda anomalilerin büyük bir kesimi Baskil magmatik kayaçları ile ilgili olması bölgedeki Üst Kretase yaşlı magmatik aktivitenin cevherleşme açısından önemini artırmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10180
Rapor Adı GÜNEYDOĞU ANADOLU MADEN ARAMA PROJESİ GENEL TAHKİK JEOKİMYA ÇALIŞMALARI RAPORU
Konu GÜNEYDOĞU ANADOLU MADEN ARAMA PROJESİ GENEL TAHKİK JEOKİMYA ÇALIŞMALARI RAPORU
Yer - Konum GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.Ş. TÜFEKÇİ ÖZCAN DUMANLILAR

GÜNEYDOĞU ANADOLU MADEN ARAMA PROJESİ GENEL TAHKİK JEOKİMYA ÇALIŞMALARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10180
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 646,64TL


Etiketler: BAKIR, ÇİNKO, GAP, GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ, KURŞUN, MOLİBDEN, TÜRKİYE, 10180