• NİĞDE-BOR-HAVUZLU KÖYÜ YERALTI SUYU ARAMALARI JEOFİZİK REZİSTİVİTE ETÜD RAPORU

ÖZ

        Niğde-Bor-Havuzlu köyü yeraltı suyu aramaları jeofizik rezistivite çalışmaları, 19.11.1998 - 22.11.1998 tarihleri arasında ( 4 gün) yaklaşık 12 km2 bir alanda yapılmıştır.
        Sahanın genel jeolojisi şöyle özetlenebilir. En altta Paleozoyik yaşlı gabro, şist ve mermerlerdir. Daha üstte ise tersiyer yaşlı birimler yer alır. Bu birimlerin en alt düzeyini Eosenin kiltaşı, kumtaşı, konglemera (fliş) kayaçları oluşturur. En üstte ise Pliosen yaşlı konglemera, andezit, tüf ve kireçtaşı birimleridir. Vadi içlerinde çok ince kuvaterner alüvyonları yer alır.
       Jeofizik rezistivite etüdü; Schlumberger elektrik dizilimi ile Derin Elektrik Sondaj (DES) şeklinde yapılmıştır. Bu yöntem ile nispeten yüksek özdirençli formasyonların (akifer) yanal ve düşey dağılımlarının (geometrisini) belirlenmesi amaçlanmıştır. Sahada Schlumberger elektrot dizilimi ile araştırma derinliği AB/2=200 m. ile 700 m. arasında değişen 18 adet DES ölçüsü yapılmıştır.
        Yapılan tüm eski ve yeni çalışmalardan elde edilen jeofizik veriler; değişik bilgisayar programları ve iki tabaka Tagg ile üç tabaka yardımcı abakları kullanılarak değerlendirilmiştir.
        Havuzlu sahasındaki DES noktaları; kuzey-güney doğrultulu. AA' profili ile doğu-batı doğrultulu BB' profilleri üzerinde yer almaktadır.
        Tüm jeoloji, jeofizik ve mekanik sondaj verileri birlikte yorumlanarak yeni modellemelere gidilmiştir.
        İnceleme alanı içinde en önemli akifer özellikli konglomera ve kireçtaşı birimlerinin kalın olduğu ve beslenim havzası içinde iki ayrı lokasyonda mekanik sondaj yapılması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10172
Rapor Adı NİĞDE-BOR-HAVUZLU KÖYÜ YERALTI SUYU ARAMALARI JEOFİZİK REZİSTİVİTE ETÜD RAPORU
Konu JEOFİZİK
Yer - Konum BOR NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1999
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İMARET GÜLTEKİN RECAİ KARLI

NİĞDE-BOR-HAVUZLU KÖYÜ YERALTI SUYU ARAMALARI JEOFİZİK REZİSTİVİTE ETÜD RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10172
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 47,54TL


Etiketler: JEOFİZİK, PALEOZOYİK, REZİSTİVİTE, YERLATISUYU, 10172