• MALATYA İLİ-İSPENDERE KÖYÜ KIZ MEHMET MAHALLESİ MTA BAKIR RUHSATI ARAMA RUHSATI İNCELEME VE SONUÇ RAPORU GAP-5

ÖZ
        Kızmehmet Malatya İli'nin Kapıkaya Köyü'ne ait bir Mahalledir. Burada Asutay (1988) tarafından, isimlendirilen Baskil magmatik kayaçlarına ait bir grup yüzeylenir. Bu çalışmada Yüksekova Karmaşığı olarak incelenen bu birimin özelliklerine ait bulgulara detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Bu kadar ayrıntıya girilmesinin nedeni bu grup kayaçların daha önce detaylı petrografik ve petrojenetik araştırmalara konu olan Baskil civarındaki benzerleri ile kıyaslanabilmesidir. Bu aynı zamanda maden jeolojisinin açıklanmasını da kolaylaştıracaktır.
        Sahada yapılan maden arama çalışmaları ilk defti yazarlar tarafından başlatılmıştır. 1991 yılında bölgede yapılan jeokimyasal inceleme-ön inceleme sırasında dasitik damar kayaçları içinde ve yan kayaçlarını oluşturan bazaltik-andezitik volkanikler ve tonalit-diyorit bileşimindeki derinlik kayaçları kontaklarında cevher damar ve damarcıkları görülmüştür. Daha çok oksitli Cu cevherleşmeleri (malahit, azurit) görünümünde olan ve daha kalın damarlarda hematit, kalkopirit, bornit, kalkosin veya kovellin şeklinde görülen bu zuhurlar yer yer saçınımlı zonlar oluşturmaktaydı. Yaklaşık 6.000 m uzunluk ve 1.000 m genişlikte bir alan içinde bir kaç bölümde yoğunlaşan zonlar ve çevresindeki alterasyonlar dikkate alınarak, MTA Genel Müdürlüğü adına "Arama Ruhsatı" başvurusu yapılmıştır. 1992 ve 1993 yıllarında sahada 1/10.000 ölçekli jeoloji çalışması ve jeokimya tahkik çalışması, 45 km2 1/5.000 ölçekli jeoloji ve alterasyon çalışması, 8 km2 1/2.000 ölçekli maden jeolojisi haritası hazırlanmıştır. (Tüfekçi ve diğ., 1994). Ayrıca bazı cevherleşmiş alanlar üzerinde yarma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 1.22 bakır tenörlü, 3913 ton görünür: 0.74 bakır tenörlü, 2.257.413 ton cevher rezervi saptanmıştır.
        1994 yılında sahada "tasarruf önlemleri " nedeniyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
        1995 yılında saha üç sektöre ayrılarak jeofizik ve sondaj planlaması yapılmıştır. 1994 yılında teklifi yapılan jeofizik çalışmaları muhtelif nedenlerle ancak 1996 yılında tamamlanabilmiştir. 1995 yılında üç lokasyonda yapılan sondajlarda 200-250 m derinliklere kadar görülen düşük tenörlerdeki Cu ve Mo olasılığını düşündürdüğünden, sondaj lokasyonları damar ve porfiri olasılığını birlikte değerlendirmek üzere yeniden planlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10160
Rapor Adı MALATYA İLİ-İSPENDERE KÖYÜ KIZ MEHMET MAHALLESİ MTA BAKIR RUHSATI ARAMA RUHSATI İNCELEME VE SONUÇ RAPORU GAP-5
Konu BAKIR
Yer - Konum MALATYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1998
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HALİDE DUMANLILAR M.Ş. TÜFEKÇİ ÖZCAN DUMANLILAR

MALATYA İLİ-İSPENDERE KÖYÜ KIZ MEHMET MAHALLESİ MTA BAKIR RUHSATI ARAMA RUHSATI İNCELEME VE SONUÇ RAPORU GAP-5

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10160
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 640,25TL


Etiketler: BAKIR, MALATYA, 10160