• ARTVİN HOPA PERONİT (ÇAMLIKÖY) CU-PB-ZN CEVHERLEŞMESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
       
İnceleme alanı Doğu Pontid Tektonik Birliği içinde yer almaktadır.
        Sahada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde cevherli seviye olarak bilinen dasitik piroklastiar ile bunların üzerinde, cevherleşmeye örtü teşkil eden tortul kayaçlar (kireçtaşı-kumtaşı-tüf), hematitti dasit lav ve piroklastları ile andezit lav ve piroklastları yüzeylenmektedir.
        Pontid tipi masif sülfit cevherleşmelerinin ana kayacı olan ve taban kayacı olarak tanımlanan dasitik tüf-breşler yer yer yoğun hidrotermal alterasyona uğramıştır. Cevherleşme alterasyonla yakın ilişkilidir. Ayrışma ürünleri olarak; silisleşme, serizitleşme.hematitleşme, limonitleşme ve kloritleşme izlenir. Cevher mineralleri olarak; pirit, kalkopirit, sfalerit ve az galenit görülmektedir.
        Cevherli taban kayaçlarının üzerinde, cevherleşmeye örtü teşkil eden ve taban kayaçları olarak tanımlanan örtü kayaçları da volkanik karakterli olup içlerinde yer yer tortul kayaç mercek ve ara bantları mevcuttur.
        Peronit (Çamlıköy) Sahası'ndaki cevherleşme; Üst Kretase yaşlı volkanizmanın asitik üyelerinden dasit tüf-breşleri ve bu kayaçlardaki antiklinal-dom yapıları ile çok yakından ilişkili olup, hidrotermal volkanotortul kökenlidir. Cevherleşme, dasitik tüf-breşler içinde ve özellikle üst seviyelerinde, başlıca dissemine (saçınımlı ) ve ağsal damarcıklı (stokwork) şekilde izlenmektedir. Ayrıca sahada, dasitik tüf-breşlerin üst seviyelerinde gelişmiş olan volkanik tortul sülfit cevherleşmelerinin (masif-ağsal saçınımlı cevherleşmeler) bir bölümünün veya tamamının aşınmasıyla meydana gelen cevherli çakıl ve bloklar kireçtaşı-kumtaşı-tüf seviyeleri ile tekrar çökelerek kırıntılı tortul cevherleşmeyi oluşturmuştur.
        Sahada masif cevherleşmenin araştırılmasına yönelik olarak 1996 yılında sondajlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlı çalışmalar sonucunda, umulan cevherleşmeler bulunamamış, zayıf dissemine (saçınımlı) ve ağsal damarcıktı (stokwork) Cu-Pb-Zn-Py cevherleşmesi tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10117
Rapor Adı ARTVİN HOPA PERONİT (ÇAMLIKÖY) CU-PB-ZN CEVHERLEŞMESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO
Yer - Konum ARTVİN ARTVİN-HOPA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1997
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ İSKENDEROĞLU HALİT ONUR HÜSEYİN YILMAZ ÖMER DURSUN SABAHATTİN GÜNER TURGUT DOKSANBİR

ARTVİN HOPA PERONİT (ÇAMLIKÖY) CU-PB-ZN CEVHERLEŞMESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10117
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 227,20TL


Etiketler: ANDEZİT, ARTVİN, BAKIR, ÇİNKO, HOPA, KURŞUN, MANGANEZ, TÜF, 10117