• ALTIPARMAK AŞKIRAN PÖHRENK MEZRAASI (YUSUFELİ ARTVİN) PORFİRİ CU-MO SAHALARINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        Altıparmak (Yusufeli-Artvin) Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesi Anadolu'nun Tektonik Birimleri'nden Doğu Pontidlerin güney kesiminde ve Tatos Batoliti'nin doğu kısmında yer alır.
        Çalışma sahasında Liyas yaşlı andezit bazalt lav ve piroklastlan ile Üst Kretase yaşlı granit-mikrogranit ve granodiyorit-kuvarslı diyoritler yüzeyleşir. Granit ile mikrogranit, kuvars porfir, granodiyorit ile kuvarslı diyoritler tedrici geçişlidir. Tüm bu birimler mikrodiyorit daykları tarafından kesilmişlerdir.
        Altıparmak (Börekli) Sahası'nda cevherleşme; Börekli Mahallesi'nin batısında ve Turnalar Mahallesi'nin güneydoğusunda mikrogranit-kuvarsporfirler  ile kuvarslı diyoritler içerisinde kuvars damarları ve çok zayıf birbirini kesen damarcıklar şeklindedir.
        Cevher minerali olarak pirit ile az kalkopirit ve molibdenit izlenir.
        Bu çalışma sonucunda, 3 km2'lik bir alanda 1/2.000 ölçekli detay maden jeolojisi çalışması ile 4 adet arama sondajı yapılması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10114
Rapor Adı ALTIPARMAK TAŞKIRAN PÖHRENK MEZRAASI (YUSUFELİ ARTVİN) PORFİRİ CU-MO SAHALARINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR-MOLİBDEN
Yer - Konum ARTVİN YUSUFELİ-ARTVİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH DURSUN DR. HÜSEYİN YILMAZ Ö. KURAL ZEKİ KÖSE

ALTIPARMAK AŞKIRAN PÖHRENK MEZRAASI (YUSUFELİ ARTVİN) PORFİRİ CU-MO SAHALARINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10114
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 225,43TL


Etiketler: ARTVİN, BAKIR, MOLİBDEN, YUSUFELİ, 10114