• KIRKHARMAN YAYLA (GİRESUN YAĞLIDERE) CU-AU-PB-ZN PİRİT ZUHURU MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
        Çalışma sahası, Giresun İli Yağlıdere İlçesi Kırkharman Yayla Yöresi'nde, Giresun G 41 c4 Paftası'nda yer alır. Bu çalışma ile 4.5 km2'lik alanın 1/ 5.000 ölçekte detay jeoloji haritası ile yaklaşık 1 km2'lik alanın detay jeokimyasal (123 adet toprak örneği alınarak) incelemesi yapılmıştır.
        Doğu Pontid tektonik kuşağında yer alan inceleme sahasında; Üst Kretase yaşlı kireçtaşı-kiltaşı ara katkılı dasitik lav, tüf-breş ile bunları kesen muhtemelen Tersiyer yaşlı andezit-bazalt daykları ile intrüzif dasit-kuvarsporfirler yüzeylenir.
        Kırkharman Dere boyunca silisleşmiş zonda 200 m uzunluğunda, yaklaşık 100-150 m genişlikte, genellikle dasitik piroklastlar içinde ağsal damarcıktı ve saçınımlı Cu, Pb, Zn, Ag, Au cevherleşmesi bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda (KAMİTANİ ve Diğerleri-1977); Kırkharman Dere'deki bir damardan alınan örnekte, 8 gr /t Au, 74.76 gr/t Ag, % 3.5 Cu, % 10 Zn, % 55.58 Pb değerleri elde edilmiştir. Bu çalışmada ise; silisleşmiş zondaki jeokimyasal (toprak) analizlerde, 100-600 ppb Au değerleri saptanmıştır. Ayrıca intrüzif dasit-kuvarsporfir içinde damar şeklinde bir barit zuhuru izlenmiştir.
        Kırkharman Yayla Zuhuru, ekteki haritada da görüleceği gibi geniş bir yayılım göstermemektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yörede jeofizik (IP) etüdü ve sondajlı arama çalışması yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10110
Rapor Adı KIRKHARMAN YAYLA (GİRESUN YAĞLIDERE) CU-AU-PB-ZN PİRİT ZUHURU MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR-ALTIN-KURŞUN-ÇİNKO-PİRİT
Yer - Konum GİRESUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar B. SABRİ YILMAZ

KIRKHARMAN YAYLA (GİRESUN YAĞLIDERE) CU-AU-PB-ZN PİRİT ZUHURU MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10110
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 143,89TL


Etiketler: ALTIN, BAKIR, ÇİNKO, GİRESUN, KURŞUN, PİRİT, 10110