• AKDAĞ MADENİ TAD DERESİ MEVKİ JEOFİZİK ETÜTÜ

ÖZET
       
Yozgat İli, Akdağ İlçesi Tad Deresi Mevkii'nde tip mukavelesi MTA Genel Müdürlüğü ile Rasih ve İhsan Maden Ltd. Şirketi'ne ait ruhsat sahasında kurşun-çinko aramaları yapılmıştır.
        Sahalarda olası cevherleşmelerin yönü ve uzanımını belirlemek amacıyla jeofizik etütler yapılmıştır. Arazi çalışmaları 01-29 Ağustos 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
        Sahada Spektral IP (İndüksiyon Polarizasyon) yöntemi dipol-dipol ve gradient diziliminden uygulanmıştır. Ayrıca SP (Doğal Potansiyel) yöntemi de uygulanmıştır.
        Sahada tespit edilen yoğunluğu fazla, manyetik değerleri düşük olan bölgelerde tespit edilen yüksek rezistiviteli ve yüksek şarjabiliteli zonların cevherleşme ile ilişkisi detaylandırılmaya çalışılmıştır.
        SP etüdü ile sahanın kutuplaşan bölgeleri ile olası cevherlerin tavanı ve tabanı, SIP (Spektral IP) ile etüt sahasındaki formasyonların yeraltındaki yanal ve düşey yöndeki bulunuşlarını, elde edilen iki boyutlu zahiri kesit ve haritalar yardımıyla yüksek rezistiviteli ve yüksek şarjabiliteli zonların cevherleşme ile ilişkisini detaylandırmaya çalışılmıştır.
        Tad Deresi Mevkii'nde yapılan jeofizik araştırmalar daha önce açık işletme ile üretim yapılan ocağın batı yönünde yukarısına doğru yapılmıştır. Bu çalışmalarda A, B, C, D ve E profillerindeki jeofizik anomaliler tespit edilmiştir. Yapılan jeofizik yöntemler birbirlerini desteklemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10050
Rapor Adı AKDAĞ MADENİ TAD DERESİ MEVKİ JEOFİZİK ETÜTÜ
Konu AKDAĞ MADENİ TAD DERESİ MEVKİ JEOFİZİK ETÜTÜ
Yer - Konum AKDAĞ MADENİ-YOZGAT YOZGAT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.08.1997
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar KADİR DEMİR NUH DEMİRBAŞ SİNAN KELEŞ

AKDAĞ MADENİ TAD DERESİ MEVKİ JEOFİZİK ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10050
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 185,80TL


Etiketler: AKDAĞ MADENİ, DİPO DİPOL SPEKTRAL İNDÜKSİYON POLARİZASYON, DOĞAL POTANSİYEL, GRADİENT SPEKTRAL İNDÜKSİYON POLARİZASYON, JEOFİZİK, SIP, SP, YOZGAT, 10050