• ESKİŞEHİR-SAKARİ ILICA KAPLICASI KORUMA ALANLARI ETÜDÜ

1. ÖZET
        Çalışma alanı Sakariılıca (Eskişehir) Kaplıcası civarını kapsamakta olup, kaplıca dar bir vadi içerisinde yer almaktadır.
        Bölge Sakarya Nehri'ne yakın bir alandadır. Yöresel mikroklima alanıdır. Ilıman bir iklim hüküm sürer. Zaman zaman karasal iklimin etkileri de görülür.
        Sahada en yaşlı kayaç Paleozoik yaşlı metamorfik şist ve mermerlerdir. Metamorfikler üzerine açısal diskordans ile Jura yaşlı kireçtaşları gelir. Bu birimin üzerine de şarye olan Üst Kretase yaşlı ofiyolitler oturur. Mesozoyik yaşlı birimler üzerine yine açısal diskordanslı olarak Paleosen yaşlı konglomera, killi kireçtaşları ve tüf gelir. Bütün bu birimler üzerinde açısal diskordansla Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yayılım gösterir.
        Paleosen'de Sarıcakaya Volkanitleri olarak adlandırılan andezitler yer alır.
        Sıcaksu; sahada KD-GB doğrultulu fay boyunca, madensuyu ise KB-GD doğrultulu fay boyunca yüzeyler.
        Sahada önceki yıllarda Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen 3 adet sondaj mevcuttur. Yapılması planlanan bir adet de sondaj vardır.
        Kaplıca alanında ve çevresinde, kaplıcayı fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerden korumak amacıyla 3 zon belirlenmiştir. Bu zonlarda uyulması gereken kurallar verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10038
Rapor Adı ESKİŞEHİR-SAKARİ ILICA KAPLICASI KORUMA ALANLARI ETÜDÜ
Konu ESKİŞEHİR-SAKARİ ILICA KAPLICASI KORUMA ALANLARI ETÜDÜ
Yer - Konum ESKİŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1997
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MERİH ÖZMUTAF

ESKİŞEHİR-SAKARİ ILICA KAPLICASI KORUMA ALANLARI ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10038
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 82,35TL


Etiketler: ESKİŞEHİR, ILICA KAPLICASI, JEOTERMAL, SAKARİ ILICA, 10038