• MERSİN OFİYOLİTİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
        Rapor, Mersin Ofiyoliti diye adlandırılan Erdemli, Sorgun, Kuzucubelen, Fındıkpınarı, Gözne, Arslanköy, Namrun yerleşim yerlerinin içinde kalan ofiyolit ve ofiyolitik melanjı kapsamakta olup, MTA tarafından gerçekleştirilen 1/25.000 ölçekli krom prospeksiyon çalışmalarının sonuçlarım içermektedir.
        Önceki yıllarda çalışması yapılan 13 adet 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası göz önünde tutularak, 450 km2'lik ofiyolit dağılımı içinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
        İnceleme alanının değişik yerlerinde 80 adet yarma ve kromitit yüzeylemeleri değerlendirilerek 1/25.000 ölçekli haritaya işaretlenmiştir. Cevher zonlarında arama ve üretim amacı ile değişik boyutlarda açılmış yarmaların önemli olanları ve galerilerin de bir kısmının değişik ölçekte planlan çizilmiştir.
        Bu çalışmalar sırasında ofiyolitlerin genel jeolojisi ve peridotitlerin istifsel düzenlerim ve iç yapılarını incelemeye zaman ayrılamamıştır. Mersin Ofiyoliti'nde genellikle serpantinleşmiş peridotitler, piroksenitler, katmanlı gabrolar, yastık yapılı lavlar ve tüm birimleri kesen diyabaz dayklar, izlenmektedirler.
        Çalışması yapılan cevher zonlarının önemli bir kısmı 032 a3, 032 b1, 032 b2, 032 b4, 033 a1 paftalarında yer almaktadırlar. Yapılan gözlemelerde kromitit oluşumlan ile yan kaya dokanaklarının genellikle ilksel nitelikli oldukları izlenmektedir. Cevher zonlarının uzanımı bir kaç m ile 200 m arasında değişen boyutlarda görülmektedir.
        Bu zonların bazılarından alman 13 adet numunenin analizinden cevher tenorunun % 28.70-50.60 Cr2O3 arasında değiştiği ve saçılımlı - bantlı, masif, çok az da olsa benekli ve leopar (nodüllü) türde cevher içerdiği görülmüştür. Bazı düşük tenörlü kromitit zonlannın ortalama tenörü yaklaşık % 10-15 Cr2O3 arasında değişiklik göstermektedir.
        Çalışma alanında ekonomik olan düşük tenörlü konsantre edilebilecek cevher zonlannm büyük bir kısmının açık işletme yöntemi ile üretimi yapılmış bulunmaktadır. Masif kromitit zonlarında yapılan galerili çalışmalar için aynı şey söylenemez.
        Yapılan prospeksiyon neticesinde, Hacıalanı ve Devedöşü alanlarında düşük tenörlü, Sıraçköyü ve Muratsofu Tepe galerilerinin önemli bir kısmında bulunan masif kromitit zonlannda detay jeoloji etütü yapılması ve buna bağlı olarak arama önerileri düşünülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10031
Rapor Adı MERSİN OFİYOLİTİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum İÇEL MERSİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1997
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İBRAHİM KOÇ YÜCEL SÜMER

MERSİN OFİYOLİTİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10031
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 260,55TL


Etiketler: İÇEL, KROM, MERSİN, MERSİN OFİYOLİTİ, 10031