• YOZGAT AKDAĞ MADENİ PEYNİRLİK ÇİÇEKLİ 1 VE ÇİÇEKLİ 2 SAHALARI GRAVİTE MANYETİK CSAMT SPEKTRAL IP DOĞAL POTANSİYEL JEOFİZİK ETÜTLERİ RAPORU

ÖZET
       
Yozgat İli, Akdağmadeni Peynirlik ve Çiçekli Köyleri Mevkileri'nde Rasih ve İhsan Maden Ltd. Şirketi'ne ait Ruhsat sahasında Kurşun-Çinko aramaları yapılmıştır.
        Sahalarda olası cevherleşmelerin yanal ve dikey yönde belirlenmesi amacıyla Jeofizik Etütler yapılmıştır. Arazi çalışmaları 24 Nisan-15 Mayıs 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
        Sahada Gravite, Manyetik , CSAMT (Yapay Kaynaklı Manyetotellürik), Dipol-Dipol ve Gradient Spektral I.P (İndüklem Polarizasyon), S.P (Doğal Potansiyel) yöntemleri uygulanmıştır.
        Cevherleşme ; mermerler ile granit dokanağında , skarn mermer ile epidotlaşmış mermerler arasında yer alır. Skarn zonlarda kurşun ve çinko cevherleşmesi bulunmaktadır. Granit dokanağına yakın bölgelerde pirit oluşmaktadır.
        Sahada uygulanan Gravite yöntemi ile yoğunluğu yan kayaçlardan oldukça farklı olan cevherleşmenin ve Manyetik yöntem ile beraber daha geniş bir alanda fay sistemleri ve kayaç dokanaklarının tespiti amaçlanmıştır. Doğal Potansiyel Etüdü ile sahanın kutuplaşan bölgeleri ve olası cevher tavan ve tabanı, C.S.A.M.T ve Spektral I.P Etütleri ile sahada altere zonlar, kuvarslı ve mermerli dokanak sınırları tespit edilmiş ve sahalar detay olarak incelenmiştir.
        Sahada tespit edilen yoğunluğu fazla, manyetik değerleri düşük olan bölgelerde tespit edilen yüksek rezistiviteli ve yüksek şarjabiliteli zonların cevherleşme ile ilişkisi detaylandırılmaya çalışılmıştır.
        Akdağmadeni Peynirlik Sahası'nda uygulanan 5 ayrı jeofizik yöntemin birleştiği bölge diğer bir deyimle Anomali tespit edilen bölge sahanın kuzey batısındadır. Sahada her yöntemin değişik lokasyonlarda anomali verdiği, rapor içerisinde detaylı olarak anlatılacaktır. Peynirlik Sahası'nda tespit edilen anomalilerin Kurşun-Çinko cevherleşmesine tekabül edip etmediğinin araştırılması amacıyla 2 adet mekanik sondaj önerilmiştir.
        Diğer Jeofizik çalışmaların yapıldığı Çiçekli 1 ve Çiçekli 2 Sahaları birbirine çok yakın sahalardır (100-150 m). Bu sahalar iki ayrı saha olarak şirket tarafından isimlendirilmiştir.
        Çiçekli 1'de Saha'nın Güneybatı Bölgesi ve G, H, J, K Profilleri'nin 275-350 noktaları arasında jeofizik anomaliler tespit edilmiştir. Bu anomalilerin araştırılması amacıyla 2 adet sondaj önerilmiştir.
        Çiçekli 2'de sahanın kuzeydoğu kesimi Anomali vermektedir. Bu anomali zonu kuzeydoğu güneybatı istikametinde, fay istikametleri boyunca devam etmektedir. Bu sahada 2 adet sondaj önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10029
Rapor Adı YOZGAT AKDAĞ MADENİ PEYNİRLİK,ÇİÇEKLİ 1 VE ÇİÇEKLİ 2 SAHALARI GRAVİTE MANYETİK CSAMT SPEKTRAL IP DOĞAL POTANSİYEL JEOFİZİK ETÜTLERİ RAPORU
Konu GRAVİTE-MANYETİK CSAMT,SPEKTRAL IP,DOĞAL JEOFİZİK ETÜTLERİ
Yer - Konum YOZGAT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.1997
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÜÇER HASAN KILIÇ MUSTAFA DEMİRHAN SEYİT TOSUN

YOZGAT AKDAĞ MADENİ PEYNİRLİK ÇİÇEKLİ 1 VE ÇİÇEKLİ 2 SAHALARI GRAVİTE MANYETİK CSAMT SPEKTRAL IP DOĞAL POTANSİYEL JEOFİZİK ETÜTLERİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10029
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 670,48TL


Etiketler: AKDAĞ MADENİ, CSAMT, DOĞAL JEOFİZİK ETÜTLERİ, MANYETİK ETÜT, SPEKTRAL IP ETÜTÜ, YOZGAT, 10029