• KÜTAHYA-ILICA-HARLEK KAPLICA ALANI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (SP REZİSTİVİTE) ETÜDÜ

1. ÖZET
       
Jeofizik çalışma alanı, Kütahya-Eskişehir Devlet Karayolu'nun 23. km'nden kuzeybatıya doğru (4 km) ILICA Kaplıcası dolayını kapsamaktadır. Jeofizik uygulama 16.11.1996-18.12.1996 tarihleri arasında yaklaşık 4 km2'lik bir alanda yapılmıştır. Jeotermal enerji imkanlarının araştırılması için yapılan bu etütte jeoelektrik yöntemlerden SP ve Düşey Elektrik Sondaj (DES) Rezistivite uygulanmıştır.
        Sahada gözlenen en yaşlı Paleozoyik kaya birimi kuvarsitler olup, Çaltepe'nin kuzeyinde D-B doğrultulu normal bir faya bağlı olarak yüzeylenir. Bu birimin üzerine diskordansla kuvarsit şist, kalkşist, kloritli şistler yeralır. Mesozoyik yaşlı birimler ise kireçtaşı, ofiyolitli melanj serpantin, gabro, diyabaz ve kireçtaşlarıdır. Senozoyik yaşlı birimler miyosenin tüf, aglomera, kumtaşı, silttaşı, marn, kireçtaşı, kiltaşı ile pliyosenin bazalt ve Kuvarterner yaşlı traverten, alüvyonlarla temsil edilir.
        Jeofizik araştırmada kombine bir uygulama yapılarak çok sayıda çeşitli veriler üretilmiştir. Schlumberger dizilimi ile 29 noktada Düşey Elektrik Sondaj (DES) ölçüsü; Elektrot aralığı 25 m ile toplam uzunluğu 2675 m olan 7 profilde PS ölçüsü yapılmıştır. Yine 50 adet noktada 1 m derinlikte yer sıcaklığı ölçüleri alınmıştır.
        Yapılan detaylı araştırma sonucunda ölçülen parametrelerden üretilen tüm veriler bilgisayar programlan ve model abaklarla değerlendirilerek, saha jeofizik açıdan modellenmiş ve yorumlanmıştır. Bütün inceleme, değerlendirme ve yorumlamaların sonucunda iki ayrı lokasyonda mekanik sondaj önerilmiştir.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 10012
Rapor Adı KÜTAHYA-ILICA-HARLEK KAPLICA ALANI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (SP REZİSTİVİTE) ETÜDÜ
Konu KÜTAHYA-ILICA-HARLEK KAPLICA ALANI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (SP REZİSTİVİTE) ETÜDÜ
Yer - Konum KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1997
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HÜDAVENDİGAR ŞAHİN RECAİ KARLI

KÜTAHYA-ILICA-HARLEK KAPLICA ALANI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (SP REZİSTİVİTE) ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10012
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 175,79TL


Etiketler: HARLEK KAPLICASI, ILICA KAPLICASI, JEOFİZİK, JEOTERMAL, KÜTAHYA, REZİSTİVİTE, SP ETÜTÜ, 10012