• İMİKLER SÜLEYMANİYE (BEYLİKOVA-ESKİŞEHİR) KIZILCAÖREN-KARKIN OKÇU KARABURHAN BAHÇECİK (SİVRİHİSA-ESKİŞEHİR) YÖRELERİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
Rapor; Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar, Çifteler (ESKİŞEHİR) arasında yer alan İmikler, Süleymaniye, Kızılcaören, Karaçam, Okçu, Karaburhan, Bahçecik yörelerindeki krom prospeksiyon ve güncelleştirme çalışmalarını kapsamaktadır.
        Çalışma sahası ve yakın çevresinde, litolojlk birim olarak Triyas yaşlı metamorfik kayaçlar, metaonyolitler, Jura detrltlkleri ve bunların üzerine gelen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşlan, Alt Eosen yaşlı konglomera-kumtaşı üyesi, Alt-Orta Miyosen yaşlı volkano sedimanter birim, fonollt-trakit cinsi alkalen volkanitler ve karbonatitler, Üst Miyosen yaşlı gölsel çökeller ve Kuvaterner alüvyonlar bulunmaktadır. Metaofiyolitler, Mesozoyik yaşlı kayaç topluluktan ile sürekli tektonik ilişkilidirler. Krom cevherleşmelerinin içerisinde bulunduktan metaperidotitler, genellikle kümülat kökenli dunitlerden ve tektonlt kökenli dunltler ve harzburjitlerden ibarettir. Serpantlnleşme ve listvenitleşme yaygın olarak gözlenmektedir.
        Çalışma sahasında büyüklü küçüklü 31 adet krom yatağının bulunduğu ortaya çıkarılmış olup bunlara bağlı açık ve yeraltı işletmeleri tespit edilmiştir. Bu cevherleşmeler 7 ayrı bölümde anlatılmıştır.
        Cevherleşmeler podiform tipte yataklar halinde bulunmaktadırlar. Cevherleşmeler ile yan kayaç dunit arasındaki dokanak ilişkileri genellikle ilksel nadir durumlarda ise tektoniktir. Cevherleşmelerin konumları içerisinde bulundukları metaultramafik kayaçların iç yapısı ile uyumluluk göstermektedirler.
        Cevherleşmeler genellikle bantlı (bant kalınlıkları birkaç mm ile birkaç 10 cm arasında değişmektedir), saçılmış yer yer nodüllü ve merceksi karakterdedir. Cevher tenörleri % 5-52 Cr2O3 arasında değişmektedir. Cevherleşmelerin doğrultu boyunca uzanımları birkaç metre ile birkaç yüz metre, kalınlıkları birkaç cm ile birkaç metre arasında değişmektedir.
        Çalışma sahasında, Karaburhan Ocağı'nda (6.20), ortalama % 24-26 Cr2O3 tenörlü 220.000 ton görünür, 140.000 ton muhtemel olmak üzere toplam 360.000 ton (1995 yılı sonu itibariyle) rezerv bulunmaktadır. Ayrıca Okçu-6.16 Ocağında ortalama % 16-24 Cr2O3 tenörlü 1360 ton mümkün rezerv hesap edilmiştir.
        Karaburhan Ocağı'nda, 1995 yılı sonuna kadar yaklaşık 40.000 ton cevher üretilmiştir. Okçu-Boncuk Ocakta (5.17), 1995 yılı sonuna kadar ortalama % 5-20 Cr2O3 tenörlü yaklaşık 15.000 ton cevher üretilmiş olup başka bir potansiyel kalmamıştır.
        Bahçecik-Kuyulu Ocakta (7.25), 1951-1965 yılları arasında ortalama % 40-42 Cr2O3 tenörlü yaklaşık 130.000 ton cevher üretilmiştir. Egemetal. burada 1991-1992 yıllarında yaptığı arama çalışmalarından olumsuz sonuç almıştır. Bu nedenle Ocağı ümitsiz gördüklerinden terk etmişlerdir. Bahçecik-7.27 ve 7.28 ocaklarında ne kadar üretim yapıldığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Tüm bu Ocakların, yerüstü ve yeraltı etütlerinin yeniden yapılabilmesi halinde yeni bir sonuca varılabilmesi söz konusudur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10010
Rapor Adı İMİKLER SÜLEYMANİYE (BEYLİKOVA-ESKİŞEHİR) KIZILCAÖREN-KARKIN OKÇU KARABURHAN BAHÇECİK (SİVRİHİSA-ESKİŞEHİR) YÖRELERİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ESKİŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1997
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FARUK ORTALAN NEVZAT TAŞAN

İMİKLER SÜLEYMANİYE (BEYLİKOVA-ESKİŞEHİR) KIZILCAÖREN-KARKIN OKÇU KARABURHAN BAHÇECİK (SİVRİHİSA-ESKİŞEHİR) YÖRELERİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10010
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 164,01TL


Etiketler: ESKİŞEHİR, KROM, SİVRİHİSAR, 10010