• SALDA GÖLÜ KUZEYİ (YEŞİLOVA-BURDUR) EĞRİDİR-SÜRÇÜLER (ISPARTA) SERİK (ANTALYA) ÇEVRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
        Salda Gölü'nün kuzeyi (Yeşilova-Burdur) Eğridir-Sütcüler (Isparta) Serik (Antalya) arasında yüzeyleyen peridotit kuşaklarının krom potansiyeli açısından incelenmesi ve önemli görülen sahaların belirlenmesi esas amacı teşkil eder. Yaklaşık 1500 km2'lik bir alanı kapsayan çalışma sahasında, bugüne kadar kromit cevherleşmesine ilişkin ilk çalışma ile Borchert 1960 yılında Yeşilova-Burdur çevresindeki kromit yataklarını araştırmıştır. 1974 yılında Ali Sarıkaya ve Turan Seyrek tarafından Yeşilova-Tefenni çevresindeki kromit prospeksiyonu ve 1975 yılında da Mehmet Yıldız - Mehmet Balcı tarafından Yeşilova-Tefenni çevresinin krom prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır. 1989 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu prospeksiyon çalışması sahada krom cevherleşmesine yönelik arama çalışmasıdır.
        Çalışma sonucunda sahada büyüklü küçüklü 280 dolayında krom ocak, yarma ve mostrasının bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunların saha içindeki konumları, özellikleri ve önemleri dikkate alınarak genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur-Isparta-Antalya Yöresi'nde de krom madenciliği, mostra madenciliği şeklinde başlamış, çeşitli boyutlardaki açık işletmeler şeklinde sürdürülmüştür. Açık işletmenin zorlaştığı yerde de yer altı işletmeciliğine geçilmiştir. Günümüzde de dozer ile krom arama ve işletmesi yapılmaktadır.
        Çalışma sahasında, litolojik birim olarak dunit, harzburjit ve bunları kesen dolerit daykları bulunmaktadır. Söz konusu birimler ise saha genelinde oldukça serpantinleşmiş olup serpantinleşme derecesi yer yer % 80 oranına ulaşmaktadır.
        Harzburjit ve dunit katmanlanmaları ile cevher zonlarının doğrultuları genellikle KD-GB, KB-GD olup eğimleri KD ve KB'ya doğrudur. Eğim dereceleri çok değişkendir.
        Çalışma sahasında cevher zonlanma doğrultu ve eğim yönlerindeki devamlılıkları değişiklikler göstermektedir. Devamlılığın az ve fazla oluşu krom yataklarının içinde bulunduğu peridotitin maruz kaldığı deformasyonun şiddetiyle bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Yan kayaç dunit ile olan ilişkileri genellikle ilksel veya tektoniktir.
        Gerek alp orojenezi esnasındaki hareketler ve gerekse daha sonraki hareketlerde Yeşilova ve Eğridir Ultramafik Masifi oldukça kırıklı bir yapı kazanmıştır. Genellikle her yönde olabilen bu fay ve kırık sistemi bölgedeki krom yatakları üzerinde etken olmuşlardır. Masif içersindeki krom yatakları genellikle hem doğrultu atımlı, hem de eğim atımlı faylardan etkilenmişlerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10003
Rapor Adı SALDA GÖLÜ KUZEYİ (YEŞİLOVA-BURDUR) EĞRİDİR-SÜRÇÜLER (ISPARTA) SERİK (ANTALYA) ÇEVRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum SALDA GÖLÜ KUZEYİ (YEŞİLOVA-BURDUR), EĞRİDİR-SÜRÇÜLER (ISPARTA), TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İHSAN BOYALI

SALDA GÖLÜ KUZEYİ (YEŞİLOVA-BURDUR) EĞRİDİR-SÜRÇÜLER (ISPARTA) SERİK (ANTALYA) ÇEVRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10003
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 568,18TL


Etiketler: BURDUR, EĞİRDİR, ISPARTA, KROM, TÜRKİYE, 10003