• Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi  201400236 Ruhsat Nolu Linyit  Sahasının Buluculuk Talebine Esas  Kaynak Raporu

ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201400236 nolu ruhsatta Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi kapsamında sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Ruhsat sahası Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi sınırları içerisinde 1/25 000 ölçekli E19-d1, E19-d2, E19-d4, E19-d3 paftalarında yer almakta ve 12.402,64 hektarlık bir alan kaplamaktadır. . Kömür sahasında 2016-2019 yılları arasında 229 adet sondaj yapılmış olup 83.166,54 metre ilerleme gerçekleştirilmiştir. Sondajlar neticesinde karotlardan derlenen 1151 adet örnek kaynak tahmininde değerlendirilmiştir. Ruhsat sahasında yapılan sondajlardan 150 adedi kömürlü, 79 adeti kömürsüzdür. Kömürlü olanlardan 26 adet sondaj istenilen kriterleri sağlamadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler oluşturmaktadır. Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar yer alır. Bu ruhsat sahasında 1000 kcal/kg ve 1 metre üzeri damar ortalamaları değerlendirmeye alındığında; ortalama orijinal AID 1707 kcal/kg olan yaklaşık 129.287.782 ton kömür kaynağı olduğu tahmin edilmiştir. Sahaya ait ortalama kömür yoğunluğu 1,45 gr/cm3 ve ortalama kömür kalınlığı 2,64 metre olarak hesaplanmıştır

Rapor Özellikleri
Rapor No DR13881
Rapor Adı Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi 201400236 Ruhsat Nolu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu
Konu LİNYİT
Yer - Konum KIRKLARELİ,PINARHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar Tamer TANSAK M. Mete GÜLHAN Şehmus ÜNER

Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi 201400236 Ruhsat Nolu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13882
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 11.658,11TL


Etiketler: KIRKLARELİ, PINARHİSAR, LİNYİT