• Kırklareli İli Vize İlçesi 201600347 Ruhsat Nolu Linyit Sahasının  Buluculuk Talebine Esas Kaynak  Raporu

ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201600347 no.lu ruhsatta Trakya Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi kapsamında sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Ruhsat sahası Kırklareli İli Vize İlçesi sınırları içerisinde 1/25 000 ölçekli f 19 b1, e 19 c4 paftalarında yer almakta ve 2676.97 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Raporun bu bölümü, kömürün tonaj miktarının ve kalite değerlerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılmış çalışmaları kapsamaktadır. Kömür sahasında 2018-2019 yılları arasında 41 adet sondaj yapılmış olup 15.716,13 metre ilerleme gerçekleştirilmiştir. Sondajlar neticesinde karotlardan derlenen 307 adet örnek kaynak tahmininde değerlendirilmiştir. Ruhsat sahasında yapılan sondajların 10 adedi kömürsüzdür. 31 adet kömürlü sondajın değerleri kaynak hesabında kullanılmışlardır. Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler oluşturmaktadır. Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar yer alır. Bu ruhsat sahasında 1100 kcal/kg ve 1 metre üzeri damar ortalamaları değerlendirmeye alındığından; ortalama orijinal AID 1537 kcal/kg olan yaklaşık 28.441.701 ton kömür kaynağı olduğu tahmin edilmiştir. Sahaya ait ortalama kömür yoğunluğu 1,49 gr/cm3 ve ortalama kömür kalınlığı 3,67 metre olarak hesaplanmıştır

Rapor Özellikleri
Rapor No DR13879
Rapor Adı Kırklareli İli Vize İlçesi 201600347 Ruhsat Nolu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu
Konu LİNYİT
Yer - Konum KIRKLARELİ.VİZE İLÇESİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar Tamer TANSAK Nur ARICI Şehmus ÜNER

Kırklareli İli Vize İlçesi 201600347 Ruhsat Nolu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13879
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.235,78TL


Etiketler: KIRKLARELİ, VİZE, LİNYİT