• NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇEREN KOMPLEKS  CEVHERLERİN İNCE TANE BOYUTUNDA  FLOTASYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ


ÖZET Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı, 2021-35-16-01-6 proje kod numaralı “Nadir Toprak Elementi İçeren Kompleks Cevherlerin İnce Tane Boyutunda Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilmesi” isimli proje kapsamında, Eskişehir ili Beylikova ilçesinden belirlenen sahadan alınan numuneler çalışılmıştır. Çalışılacak numune tartılarak yaklaşık 100 kg olduğu tespit edilmiştir. Numune hazırlama işlemleri ile malzemenin hepsi -1 cm’ye indirilmiş ve 1 kg’lık temsili numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numenelerin mineralojik ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Yapılan kimyasal analiz sonuçlarına göre %28,05 CaF2, %27,24 BaSO4, %1,42 CeO2, %0,94 La2O3, %0,36 Nd2O3, %0,091 ThO2 olduğu tespit edilmiştir. Cevherin genel özellikleri dikkate alındığında; zenginleştirme için, iş indeksi değerlerindeki ve mineral tane boylarındaki farklılıklar nedeniyle aşındırma (scrubbing) yönteminin ön zenginleştirme yapmak için kullanılabileceği öngörülmüştür. Deneylerde temsili -1 cm tane boyundaki numunelere, %75 palp yoğunluğunda 1000-1500-2000 dev/dak karıştırma hızlarında 5-10-15 dak boyunca aşındırma testleri yapılmıştır. Aşındırılmış numuneler yaş eleme ile fraksiyonlara ayrılarak tenör ve verim dağılımları belirlenmiştir. Bu deneylerden elde edilen numunelerin analiz sonuçlarına göre nadir toprak oksitlerinin en yüksek verim ile ince ürüne ayrıldığı koşul olan, 2000 dev/dak karıştırma hızı ve 15 dak aşındırma koşulunun uygulanmasına karar verilmiştir.  Bu proje kapsamında scrub (aşındırma) işlemi sonrası -10 µm tane boyu çalışılmıştır. Aşındırma testlerinden sonra karar verilen 2000 dev/dak karıştırma hızında -10 µm tane boyunda flotasyon numunesi hazırlanması yapılmıştır. Flotasyon numunesi hazırlığı sonrası toplayıcı, bastırıcıların verim ve tenör üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Barit ve floritin bastırılması ve nadir toprak oksitlerinin yüzdürülmesi için farklı bastırıcılar ve bastırıcı dozajları test edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda bu şekilde NTE mineralleri yüzdürülememiştir. Bu nedenle baritin yüzdürülmesi ardından florit ve nadir toprak minerallerinin birbirinden ayrılması yöntemi uygunlanmıştır. En iyi koşulda, 1000 g/t Nasilikat, 600 g/t sitrik asit ve toplayıcı olarak A-845 kullanarak barit yüzdürülmüştür. 3 kademe temizleme sonunda %93,69 tenörlü BaSO4 %57,01 verimle alınmıştır. Atıkta kalan florit ve NTE mineralleri için yapılan deneylerde ayrım olmamıştır.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14067
Rapor Adı NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇEREN KOMPLEKS CEVHERLERİN İNCE TANE BOYUTUNDA FLOTASYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Konu NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇEREN KOMPLEKS CEVHERLERİN İNCE TANE BOYUTUNDA FLOTASTON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Yer - Konum ESKİŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Dr. Elif ÖZDEMİR Dr. Esra BAĞCI TEKEŞ Ufuk ÖZDEMİR Mehmet AYDIN

NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇEREN KOMPLEKS CEVHERLERİN İNCE TANE BOYUTUNDA FLOTASYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14067
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 216,00TL


Etiketler: NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇEREN KOMPLEKS CEVHERLERİN İNCE TANE BOYUTUNDA FLOTASYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ