• EDREMİT KÖRFEZİ’NİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI

ÖZ

Jeokimyasal haritalama çalışmaları, özellikle metal, ametal ve hidrokarbon sahalarının keşfi ve 

işletilmesi bakımından karasal alanlar için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda deniz sedimanları 

üzerinde yapılan benzer araştırmalar sayesinde ise plaser yatakları ve hidrokarbon keşiflerinde 

jeokimyasal çalışmaların ne kadar önemli olduğu ortaya konmuştur. Deniz sedimanları özelinde 

yapılan çalışmalar göstermiştir ki sistematik örnekleme ve bu örneklerin jeokimyasal analizleri 

maden potansiyeli bakımından dikkate değer anomaliler sunmaktadır. Ayrıca bu tür çalışmalar, iklim 

değişiklerinin araştırılması, deprem ve antropojenik çalışmalar için de önemli veriler sunmaktadır. 

Element içeriklerinin araştırılması sayesinde karada oluşan başlıca yağış sıcaklık ve bitki örtüsü, 

kimyasal ayrışma ve fiziksel erozyon değişiklikleri hakkında kıymetli veriler elde 

edilebilmektedir.


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Deniz Araştırmaları Dairesi tarafından Edremit Körfezi 

sedimanlarının jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 4 Ekim 2019 tarihinde “Edremit 

Körfezi’nin Sedimantoloji ve Jeokimya Özelliklerin Araştırılması” başlıklı bir pilot proje 

başlatılmıştır. Edremit Körfezi, maden potansiyeli yüksek ve oldukça fazla sayıda maden işletmesi 

olan Biga Yarımadası’ndan taşınan sedimanların depolandığı bir alandır. Birçok farklı yaş ve 

litolojik özelliğe sahip kaya topluluğunu barındıran Biga Yarımadası’nın denizel alandaki 

yansımalarının jeokimyasal bakımdan incelenmesi ve ortaya çıkan sonuçların yorumlanması ülkemiz 

ekonomisi bakımından önem arz etmektedir.

R/V MTA SELEN’de bulunan karotiyer kullanılarak 0.2 m ila 1.5 m arasında değişen uzunluklara sahip 

toplam 60 adet gravite karotu alınmıştır. Bu karotlar 1 mm-5 sn çözünürlük kullanılarak µXRF 

analizine (ITRAX) tabii tutulmuştur. Bu analizlerde yaklaşık 30 adet element sayım (count per 

second) cinsinden ölçülmüştür. Karot analizlerinin tamamı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 

Deniz Araştırmaları Dairesi bünyesinde 2018 yılında kurulmuş olan Deniz Araştırmaları 

Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Analizlerin tamamlanmasının ardından 60 farklı noktadan elde edilen 

element değerleri farklı stratejiler belirlenerek haritalanmış, böylelikle ülkemizde ilk kez 

denizel sedimanlardan alınmış olan yaklaşık 1.5 m’lik sistematik karotların mm hassasiyetinde 

jeokimyasal analizleri yapılarak her bir element için dağılım haritaları hazırlanmıştır. Bu 

projenin tamamlanmasının ardından, tüm kıyılarımızda benzer çalışmanın yapılması hedeflenmektedir.


Rapor Özellikleri
Rapor No 14051
Rapor Adı EDREMİT KÖRFEZİ’NİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
Konu SEDİMANTOLOJİ, JEOKİMYA ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
Yer - Konum BALIKESİR-EDREMİT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Pir Çağatay KARTAL Mustafa Batuhan ERTEKİN Doç. Dr. Şule GÜRBOĞA Ayhan YAVUZOĞLU Özgür TÜRKMEN Eşref AYLAN Uğur Zeki KIRAT Zehra DEVECİ ARAL Dr. Önder KAYADİBİ

EDREMİT KÖRFEZİ’NİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14051
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 636,00TL


Etiketler: EDREMİT KÖRFEZİ’NİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI