• KIRKLARELİ (DEMİRKÖY-DEREKÖY-SERGEN) CİVARININ GENEL JEOKİMYA RAPORU

Bulgaristan sınırı boyunca KB-GD doğrultusu uzanan ve Doğu Avrupa içlerine

kadar devam eden Istranca Metalojenik Provensi, geçmiş yıllardan beri araştırıcıların ilgi

odağını oluşturmuş ancak yoğun orman örtüsü ve sınır güvenliği gibi çeşitli nedenlerle

detaylı olarak yeterince çalışılamamıştır. Bu provensin Bulgaristan tarafında birçok

porfiri ve skarn cevherleşmesinin bilinmesi, ülkemiz tarafında da detaylı çalışmalar

yapılması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Öncel çalışmalarda elde edilen veriler

doğrultusunda Kırklareli ili Demirköy ve Dereköy ilçeleri ile güneye doğru Sergen

arasındaki alan, bu tür cevherleşmeler için potansiyel alan olarak dikkat çekmektedir.

MTA’nın 2014 yılında detay maden jeolojisi etütleri yapmak üzere söz konusu potansiyel

alanda ruhsat sahaları alması akabinde, maden jeolojisi çalışmalarının ilk adımını

oluşturan genel jeokimya çalışmaları bu raporun konusunu oluşturmaktadır.

Çalışmalar kapsamında 2016 yılında 241 adet dere sedimanı örneği alınarak

analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarından yapılan istatistik hesaplamalar ile standart

sapma ve anomali değerleri belirlenmiştir. Belirlenen anomali değerleri Au için 198 ppb,

Cu için 273 ppm, Zn için 71 ppm, Pb için 18 ppm ve As için 46 ppm’dir. Buna göre

anomali değeri üzerinde değere sahip birbirine yakın örneklerin beslenme alanları

birleştirilerek bakır için bir adet, çinko için ise dört adet anomali alanları oluşturulmuştur.

Diğer elementlerde anomali değeri üzerinde değere sahip örnekler birbirlerine yakın

olmadığı için anomali alanı oluşturamamış ancak münferit zenginleşme olarak

değerlendirilmiştir.

Çalışma alanında İkiztepeler ve Yangınkulesi Tepe olmak üzere iki adet

cevherleşmenin varlığı bilinmektedir. Anomali alanlarının belirlenmesi sonrasında bakır

anomalisinin İkiztepeler cevherleşmesi üzerinde, 4 nolu çinko anomalisinin ise

Yangınkulesi Tepe cevherleşmesinin hemen güneyinde oluştuğu görülmüştür. Diğer

çinko anomalileri ve münferit Au ve Pb anomali değerleri ise ya büyük tektonik hatlar

üzerindeki yada granodiyorit sokulumuna bağlı olarak oluşan skarn zonları veya yan

kayaç kırık ve çatlaklarındaki küçük boyutlu lokal mineralizasyonlara karşılık geldiği

belirlenmiştir.

Bölgenin yoğun orman örtüsü ile kaplı olduğu ve mostrada gözlem yapma

imkanının son derece kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, yapılan çalışmanın küçük boyutlu

lokal mineralizasyonları dahi büyük bir doğrulukla belirlemedeki başarısı, son derece

önemli bir sonuçtur. Böylece genel jeokimya çalışmalarının maden jeolojisi

çalışmalarındaki önemi bu çalışma ile birkez daha özgünlük kazanmış olmaktadır

Rapor Özellikleri
Rapor No 13953
Rapor Adı KIRKLARELİ (DEMİRKÖY-DEREKÖY-SERGEN) CİVARININ GENEL JEOKİMYA RAPORU
Konu JEOKİMYA ÇALIŞMALARI
Yer - Konum KIRKLARELİ-DEMİRKÖY KIRKLARELİ-VİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Dr.Deniz TİRİNGA

KIRKLARELİ (DEMİRKÖY-DEREKÖY-SERGEN) CİVARININ GENEL JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13953
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 549,11TL


Etiketler: KIRKLARELİ (DEMİRKÖY-DEREKÖY-SERGEN) CİVARININ GENEL JEOKİMYA RAPORU