•  2014-2015-2016-2017 YILLARI TRABZON-RİZE-ARTVİN- BAYBURT İL SINIRLARININ BİR KISMINDA YAPILAN GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU


Jeokimya, gerek madenlerin oluşumu esnasında çevre kayaçların kimyasında

gelişen değişiklikler, gerekse madenlerin oluşumundan sonra gerçekleşen bazı olaylar

sonucunda yüzeysel ortamlarda meydana gelen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi

esasına dayanır. Bütün bu değişiklikler kullanılarak yeni maden yataklarının

bulunabilmesi için ne tür yöntemler kullanılabileceğini ortaya koyar. Jeokimyasal

maden aramaları jeokimyanın en önemli pratik uygulamalarından biri olup yeni maden

yataklarının aranmasında kullanılan en önemli araştırma yöntemlerindendir. Bir maden

yatağı bölgesinde toprak ve kayaç kırıntıları derelere taşınıp birikerek dere kumlarını

oluştururlar. Dere sedimanları örnek alınan yerden itibaren dere yukarı çevredeki var

olan malzemeyi temsil eder. Jeokimyasal arama yapılan sahada cevherleşme içermeyen

kayaçta aranılan elementin ortalama konsantrasyonu temel değerdir ve cevherleşme

içermeyen bölgelerden alınan örneklerden elde edilen konsantrasyonların aritmetik

ortalaması olarak ifade edilir. Eşik değer, temel değerlerde görülen oynamaların en üst

sınırıdır. Bu değerin üzerindeki değerler anomali, altındaki değerler ise temel

değerlerdir. Yapılan bu çalışma ile eşik değer üstünde anomali alanları araştırılmıştır.

2014 yılında bölgede kurumumuz tarafından birçok ruhsat alınmıştır. Alınan

ruhsatlar yaklaşık 2500 km2 bir alanı kaplamaktadır. Bölgedeki metalik maden

zuhurlarının bir kısmı bu ruhsat alanlarında yer almasına rağmen, varlığı henüz tespit

edilemeyen olası birçok anomali sahası olabileceği aşikardır. Özellikle Kaçkar Dağları

ve kuzey kesiminde alınmış olan ruhsatlarda daha önce dere jeokimya çalışması

yapılmayan alanlara öncelik verilmiştir. Yaklaşık 1km2’ye 1 adet örnek düşecek şekilde

numune alma amacı ile çalışmalara başlanılmış, topoğrafik koşullardan ötürü daha az

örnek alınabilmiştir.

2014-2015-2016-2017 yıllarında ayrı ayrı yapılan bu çalışma; 2014 yılı Trabzon-

Rize-Bayburt (G44-G45), 2015 yılı Artvin Yusufeli Yüksekoba-Balalan-Bıçakçılar,

Artvin Merkez Sakalar-Ortaköy (F47-F48), 2016 yılı Artvin İli Ardanuç İlçesi

Aşağıırmaklar, Bağlıca-Anaçlı-Soğanlı-Yolüstü Köyleri (F48), 2017 yılı Artvin-

Yusufeli, Erzurum-İspir, Artvin Merkez Sarıbudak Köy (G46-F47) sınırları içerisinde

yürütülen bu çalışma ilk yıl Trabzon-Rize-Artvin Polimetal Maden Aramaları Projesi,

diğer yıllarda ise Doğu Karadeniz Yay Magmatitleri İle İlişkili Polimetal Maden

Aramaları Projesi kapsamında yürütülmüştür.

Bu çalışmanın amacı Doğu Karadeniz metalojenik provensini jeokimyasal

çalışmalarla bölgesel ve lokal olarak saptanması, mineralize zonların tespiti ve

ekonomik olabilecek cevherleşmelerin ortaya konulmasıdır.

2014 yılında yapılan çalışma, 1/25000 ölçekli Trabzon-Rize-Bayburt G44-c2,

G44-c3, G45-d1, G45-d2, G45-d3, G45-d4, G45-c1 paftalarında yaklaşık 1200 km2 lik

alandan 437 adet dere sedimanı örneğinden, 2015 yılında yapılan çalışma, Artvin

Yusufeli Yüksekoba-Bıçakçılar-Balaban-Serinsu köyleri ile Artvin Merkez SakalarÇimenli-

Hamamlı-Salkımlı köyü sınırları içeresinde F46-c3, F47-c2, F47-d3, F47 d4

paftalarında yaklaşık 700 km2 lik alandan 300 adet dere sedimanı örneğinden, 2016

yılında yapılan çalışma, Artvin ili, Ardanuç ilçe sınırları içerisinde F48-d1, F48-d2

paftalarında yaklaşık 440 km2 lik alandan 143 adet dere sedimanı örneğinden, 2017

yılında yapılan çalışma, Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Erzurum ili, İspir ilçesi ve Artvin ili

Merkez ilçesi, Sarıbudak köyü sınırları içerisinde G46-b1, G46-b2, G46-b3, G46-b4,

G46-a3 ve F47-d3 paftalarında yaklaşık 975 km2 lik alandan toplamda 503 adet dere

sedimanı örneği alınarak gerçekleştirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13948
Rapor Adı 2014-2015-2016-2017 YILLARI TRABZON-RİZE-ARTVİN- BAYBURT İL SINIRLARININ BİR KISMINDA YAPILAN GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU
Konu JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON
Yer - Konum TRABZON-RİZE-ARTVİN-BAYBURT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Ümit AYDIN Dr.Öner ÖZMEN Özgür ÖZERKAN

2014-2015-2016-2017 YILLARI TRABZON-RİZE-ARTVİN- BAYBURT İL SINIRLARININ BİR KISMINDA YAPILAN GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13948
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.661,00TL


Etiketler: 2014-2015-2016-2017 YILLARI TRABZON-RİZE-ARTVİN- BAYBURT İL SINIRLARININ BİR KISMINDA YAPILAN GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU