•  ORTA TOROSLAR’DAKİ TEKTONİK HATLARIN KİNEMATİĞİ-YAŞLANDIRILMASI VE EVRİMİ


MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesince Adana-

Ceyhan-Narlık AR: 10 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında akışkan

üretimine yönelik jeotermal enerji araştırma amaçlı ACN-2015/9 jeotermal araştırma

sondajı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile Adana ili, Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde

yer alan, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR: 10 no.lu Adana-Ceyhan-Narlık jeotermal

kaynak arama ruhsat sahasının jeotermal potansiyelinin ortaya konulması

amaçlanmıştır.

Sondajın gerçekleştirildiği AR: 10 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat

sahasının içinde kaldığı bölgede esas olarak Misis İstifi yer almaktadır. Misis İstifi’nde;

en altta Üst Kretase-Alt Eosen yaşlı, volkano-sedimanter bir istifle başlayan,

Paleozoyik, Mesozoyik mermer blokları içeren Dokuztekne Formasyonu yer almaktadır.

Dokuztekne Formasyonu üzerine Orta Eosen-Alt Miyosen yaşlı, fliş karakterli Andırın

Formasyonu uyumsuzluk ile gelir. Andırın Formasyonu yine kendisi gibi fliş karakterli,

Alt-Orta Miyosen yaşlı Karataş Formasyonu tarafından uyumsuzluk ile örtülür. Karataş

Formasyonu üzerinde ise Karataş Formasyonu’nun çakıltaşı üyesi yer almaktadır.

Kuvaterner yaşlı volkanizma ürünü olan Delihalil bazaltı kendinden yaşlı birimleri

kesen ve Yumurtalık Fayı boyunca yükselip yüzeye ulaşan bir yarık volkanizması

ürünüdür ve yayılım gösterdiği yerlerde Kuvaterner öncesi tüm birimleri

üzerlemektedir. Yine Kuvaterner yaşlı kaliş ve alüvyon çökelleri Misis Tepeleri’nin

yamaçlarından başlayıp tüm ovayı kaplayacak şekilde kendinden yaşlı olan birimleri

uyumsuzlukla üzerler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13947
Rapor Adı ORTA TOROSLAR’DAKİ TEKTONİK HATLARIN KİNEMATİĞİ-YAŞLANDIRILMASI VE EVRİMİ
Konu TOROSLAR’DAKİ TEKTONİK EVRİMİ
Yer - Konum
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Tolga ESİRTGEN Doç. Dr. Levent KARADENİZLİ

ORTA TOROSLAR’DAKİ TEKTONİK HATLARIN KİNEMATİĞİ-YAŞLANDIRILMASI VE EVRİMİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13947
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.048,00TL


Etiketler: ORTA TOROSLAR’DAKİ TEKTONİK HATLARIN KİNEMATİĞİ-YAŞLANDIRILMASI VE EVRİMİ