• ALİAĞA KÖRFEZİ GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL TORTULLARININ PALEOİKLİMSEL İNCELENMESİ


‘Aliağa Körfezi Geç Kuvaterner-Güncel Tortullarının Paleoiklimsel İncelenmesi’ konulu bu çalışma, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Deniz Araştırmaları Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen ‘Araştırma Gemileri Test-Deneme ve Uygulama Projesi’nin bir bölümünü kapsamaktadır. Haziran 2016 senesinde, R/V MTA Selen Araştırma Gemisi ile kısa süreli bir saha çalışması sonucunda, Aliağa Körfezi’nde üç farklı lokasyonda 120 cm, 59 cm ve 81 cm derinliklerinde gravite karot örneklemesi yapılmıştır. Alınan karotlar, önce MTA-karot saklama birimine getirilmiş, daha sonra da MTA-Deniz Araştırmaları Dairesi ‘Sedimantoloji ve Oşinografi Laboratuvarında’ standart yöntemler kullanılarak analizlere hazır hale getirilmiştir.

Karot örneklerinin fiziksel, sedimantolojik-litolojik, palinolojik, mineralojik ve jeokimyasal analizleri MTA laboratuvarlarında; yaşlandırma ve duraylı izotop analizleri ise yurt dışı laboratuvarlarında yapılmıştır. Analizler sonucunda her bir karotun derinlikle değişimi belirlenmiş ve birbirleri ile benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Karot örneklerindeki sedimanların genel özellikleri ve tüm analizlerin değerlendirilmesi ile, belirlenen yaş aralığından günümüze kadar (4400±30 BP, 3020±30 BP ve 750±30 BP) zaman zaman yağışlı, kurak ve sıcak; zaman zaman da soğuk-kurak iklimsel geçişler olduğu; kavkılardaki duraylı izotop verilerine göre de, daha tuzlu ve serin denizel koşulları yansıttığını söylemek mümkündür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13922
Rapor Adı ALİAĞA KÖRFEZİ GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL TORTULLARININ PALEOİKLİMSEL İNCELENMESİ
Konu SEDİMANTOLOJİK MİNERALOJİ JEOKİMYASAL PALEOİKLİMSEL İNCELENMESİ
Yer - Konum İZMİR-ALİAĞA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Sonay BOYRAZ ASLAN Serkan PALAS Hakan PEHLİVAN Cihan YURTERİ Ayşe DAĞLIYAR Alican PEKİYİ

ALİAĞA KÖRFEZİ GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL TORTULLARININ PALEOİKLİMSEL İNCELENMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13922
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 122,00TL


Etiketler: ALİAĞA KÖRFEZİ GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL TORTULLARININ PALEOİKLİMSEL İNCELENMESİ