• SANTONİYEN-KAMPANİYEN SINIR TABAKALARINDA MİKROPALEONTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR (KUZEYBATI ANADOLU)Bu çalışma Kretase’de bulunan kat sınırı problemlerine yardımcı olabilmek amacıyla Kuzeybatı Anadolu’da 8 farklı lokalitede gerçekleştirilmiştir. Santoniyen-Kampaniyen sınır tabakaları boyunca yüksek çözünürlükte stratigrafik kesitler ölçülerek mikropaleontolojik ve jeokimyasal analizler yapılmıştır. Kırmızı renkli pelajik kireçtaşlarının yaygın olduğu istiflerde yer yer yeşil renkli ince-orta tabakalı kiltaşı birimleri ve en üst seviyelerde de kumtaşı birimleri gözlenmiştir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde 4 adet, Haymana Havzasında 2 adet ve Mudurnu-Göynük Havzasında 2 adet Ölçülü Stratigrafik Kesit alınmıştır. Çalışılan istiflerdeki biyostratigrafik ve kronostratigrafik incelemeler planktonik foraminiferlerle yapılmıştır. 3 adet biyozon belirlenmiştir. Bu biyozonlar Dicarinella asymetrica kısmi menzil zonu, Dicarinella asymetrica-Globotruncanita elevata aşmalı menzil zonu ve Globotruncanita elevata aralık zonudur. Santoniyen-Kampaniyen sınırı Dicarinella asymetrica ve Muricohedbergella flandrini’nin son görüldüğü seviyeye karşılık gelen Dicarinella asymetrica-Globotruncanita elevata aşmalı menzil zonunun en üst seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında ayrıca sınır tabakaları boyunca δ13C ve δ18O izotop analizleri gerçekleştirilmiştir. Santoniyen-Kampaniyen sınırında yapılan δ13C and δ18O analizleri ile Santoniyen’den Kampaniyen’e geçerken ortamın ılımanlaştığı görülmüştür. Sınır tabakaları boyunca elde edilen 87Sr/86Sr değeri 0.707532 olarak tespit edilmiş olup Sr analizi sonuçları Dünya’da yapılmış diğer çalışmalarla korele edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13842
Rapor Adı SANTONİYEN-KAMPANİYEN SINIR TABAKALARINDA MİKROPALEONTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR (KUZEYBATI ANADOLU)
Konu MİKROPALEONTOLOJİK JEOKİMYASAL ARAŞTIMALARI
Yer - Konum -
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Burcu COŞKUN TUNABOYLU Demir ALTINER İ.Aral OKAY Ayşegül AYDIN

SANTONİYEN-KAMPANİYEN SINIR TABAKALARINDA MİKROPALEONTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR (KUZEYBATI ANADOLU)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13842
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 264,00TL


Etiketler: SANTONİYEN-KAMPANİYEN SINIR TABAKALARINDA MİKROPALEONTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR (KUZEYBATI ANADOLU)