• ARTVİN-MURGUL ÇAKMAKKAYA ve DAMAR SAHALARININ ŞEV STABİLİTESİ ETÜDÜ (CİLT I)

KBİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çakmakkaya ve Damar İşletmeleri'nde üretimin emniyetli şekilde
sürdürülebilmesi için şev stabilitesine yönelik olarak yürütülen ayrıntılı jeoteknik ve jeolojik etütlerle duraylı
olabilecek işletme şevlerinin geometrisinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda yürütülen jeoloji etütleriyle her iki işletmede yer alan litolojik birimler ayırtlanarak bunların
yapısal özellikleri belirlenmiş, 1/1.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritaları yapılmış ve şev stabilitesi etütlerinde
temel olan jeolojik kesitler hazırlanmıştır. Jeoloji etütleri ile birlikte yürütülen jeoteknik etütlerle işletmelerin
değişik kesimlerinde önceden meydana gelmiş duraysızlıklar yerinde yapılan ölçümlerle incelenmiş, değişik
doğrultularda hareket izleme istasyonları kurulmuş ve geriye dönük analizler yapılarak kaymaların
mekanizmaları incelenmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak çok sayıda örnek üzerinde yapılan laboratuvar
testleriyle inceleme alanındaki birimlerin değişik mühendislik ve dayanım parametreleri saptanmış ve bunlar
geriye dönük analiz sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek tasarıma yönelik stabilite analizlerinde esas
alınmıştır. İnceleme alanı mevcut şevlerin konumlarına göre bölgelere ayrıldıktan sonra gerçekleştirilen hat
etütleriyle bu bölgelerde yer alan süreksizliklerin fiziksel ve mekanik özellikleri saptanmış ve söz konusu her
bölge için yapılan kinematik analizlerle bu bölgelere ait kritik duraysızlık türleri belirlenmiştir. Çalışmanın
ikinci aşamasında yapılan ayrıntılı stabilite analizleriyle emniyetli şev geometrileri tayin edilerek, şev
stabilitesi yönünden dikkat edilecek hususlar tartışılmıştır.
İnceleme alanında tabandan tavana doğru cevherli dasitik tüf ve breşler, kloritli-serisitli dasitik tüfler,
mor tüfler ve porfiri dasitler yer almaktadır. Cevherli dasitik tüf ve breşlerde ve bu birimin dasitik tüfler ile
yaptığı dokanakta herhangi bir duraysızlığa rastlanmamıştır. Her iki işletmede şevlerin stabilitesini denetleyen
en etkin unsurlar porfiri dasitler içindeki eklem sistemleri, porfiri dasit kloritli-serisitli dasitik tüf dokanağı ve
porfiri dasitlerin yer aldığı üst kotlarda bu birimin ayrışması sonucu oluşan zemin niteliğindeki malzemedir.
Porfiri dasitler içinde gelişen devamlılıkları fazla, dike yakın pürüzlü eklem yüzeylerinin makaslama
dayanımı parametreleri doğrusala oldukça yakın eğrisel bir yenilme zarfı ile temsil edilmekte olup, ihmal
edilebilir seviyede kohezyona sahiptir.

Rapor Özellikleri
Rapor No DR09986
Rapor Adı ARTVİN-MURGUL ÇAKMAKKAYA ve DAMAR SAHALARININ ŞEV STABİLİTESİ ETÜDÜ (CİLT I)
Yer - Konum ARTVİN MURGUL
Dil TÜEKÇE
Yayın Tarihi MART, 1997
Yazarlar FEHMİ ARIKAN M.FATİH YOLERİ SÜREYYA SEZER DİNÇER ÇAĞLAN BENGÜ BİLİYUL
Kitap - Yayın
Konu 1/1.000 HEYELAN ETÜDÜ ZEMİN MEKANİĞİ ZEMİN MEKANİĞİ

ARTVİN-MURGUL ÇAKMAKKAYA ve DAMAR SAHALARININ ŞEV STABİLİTESİ ETÜDÜ (CİLT I)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09986
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 510,45TL


Etiketler: ARTVİN-MURGUL ÇAKMAKKAYA ve DAMAR SAHALARININ ŞEV STABİLİTESİ ETÜDÜ (CİLT I)