• ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU

Bu çalışma, Ankara ili Polatlı ilçesi Ömerler, Sazılar, Kıranharmanı Mahallelerini ve

civarını kapsayan S: 201700027 numaralı ruhsat sahasında yapılmıştır. Çalışmalar 2016 yılında

Ruhsat Etütleri projesi kapsamında, 2017 yılında Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel

Tuz Aramaları Projesi devam etmiş ve 2018-2019 yıllarında Orta Anadolu Tersiyer Havzaları

Globerit ve Tenardit Aramaları Projesi kapsamında devam etmektedir.

Ruhsat sahası, 2016 yılında MTA adına Sodyum Sülfat (Na2SO4) aramacılığına yönelik

olarak talep edilmiştir. 2017 yılında MTA adına ruhsatlandırılmış olup, aynı yıl ruhsat

sahasında prospeksiyon çalışmaları ve 1/25.000 ölçekli maden jeolojisi haritası yapılmış ve

sondaj çalışmaları başlamıştır.

Orta Anadolu'nun batısında yer alan çalışma alanımız Tetis kuşağı içinde, Tetis'in kuzey

kolunun kapanımıyla gelişen bir dizi tektonik olaylara sahne olmuş ve bütünüyle çarpışma

kuşağı özellikleri sergileyen formasyonlarla bütünleşmiş bir alandır. Gelişen deformasyonlara

uygun olarak başlıca pasif kıta kenarının ve ofiyolitli melanjların metamorfizma dilimlerini

içerir. Sömdiken, Sivrihisar, Eskişehir, İnönü ve Mihalıççık metamorfitleri ile Karkın

formasyonu Alt Triyas yaşlı kıtasal kabuk malzemesini karakterize etmektedir. Bu birimler yer

yer bazen de dilimler halinde ofiyolitler ve melanjlarla temsil edilirler. Yukarıda tanımlanan

birimler üstüne gelen Jura yaşlı birimlere çakıl veren Yalnızçam ve Bozüyük granodiyoriti

tarafından kesilmektedir. Bu birimler üzerine taban konglomerası ile uyumsuz olarak Jura

çökelleri gelmektedir. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı çökellerle devam eden birim, yine uyumsuz

olarak Üst Kretase konglomera, kumtaşı ve bol fosilli mikritik kireçtaşları ile örtülür. Üst

Kretase birimleri ise Topkaya, Yörükkaracaören granodiyoriti ve Kaymaz graniti tarafından

kesilir. Bu birimlerin üzerinde konglomera ve kumtaşlarından oluşan Paleosen yaşlı birim

uyumsuzlukla gelir. Konglomera, kumtaşı, kil, marn ve bol fosilli kireçtaşlarından oluşan Eosen

yaşlı birim ise tüm eski birimleri uyumsuz olarak örter. Çalışma alanı en son olarak Miyosen,

Pliyosen yaşlı volkanosedimanter, evaporitik, karbonatlı, kırıntılı birimler ve genç çökellerle

örtülmüştür (Gözler,M.Ziya ve diğ.)

Rapor Özellikleri
Rapor No 13771
Rapor Adı ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ANKARA-POLATLI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Murat KIRTIL Ali KOCAHARZEN

ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13771
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 10.232,00TL


Etiketler: ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU