Derleme Raporları

SARIKÖY-GÜNDOĞAN FAYLARI İLE ÇAN-BİGA FAY ZONUNUN PALEOSİSMOLOJİS

SARIKÖY-GÜNDOĞAN FAYLARI İLE ÇAN-BİGA FAY ZONUNUN PALEOSİSMOLOJİS

1.1. Amaç, Kapsam ve GerekçeAraştırma alanının da içinde bulunduğu Biga Yarımadası, Türkiye’nin sism..

240,53TL

AKSARAY İLİ YERBİLİM VERİLERİ

AKSARAY İLİ YERBİLİM VERİLERİ

Yerbilimsel bulgular, kentsel-bölgesel planlamalarda yararlanılan en önemli veri grubunuoluşturmakta..

552,73TL

HATAY-KUMLU-KELLİ HKK-2013-13-İHL-2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

HATAY-KUMLU-KELLİ HKK-2013-13-İHL-2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

Karasu Grabeni, Doğu Anadolu Fay Sistemi ile Ölü Deniz Fay Sistemi arasındakalan ve jeotermal sistem..

152,70TL

ALİAĞA KÖRFEZİ GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL SEDİMANLARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ALİAĞA KÖRFEZİ GEÇ KUVATERNER-GÜNCEL SEDİMANLARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Dünyada kirleticilerin ekosistem üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak etkileri son yıllarda değişik..

441,00TL

MUĞLA-KÖYCEĞİZ S:201700620 (ER:3357086) VE FETHİYE S:201700618 (ER:3357147) NO’LU RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ ARA RAPORU

MUĞLA-KÖYCEĞİZ S:201700620 (ER:3357086) VE FETHİYE S:201700618 (ER:3357147) NO’LU RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ ARA RAPORU

Muğla ili Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde yeni kromit yatakların araştırılması amacıile ‘‘Maden Ön E..

971,78TL

GRAFİTİK KARBON KAZANIMI

GRAFİTİK KARBON KAZANIMI

Grafit, doğal olarak oluşan kristalin karbon formudur. Metamorfik ve mağmatik kayaçlarda bulunan doğ..

486,00TL

KÜTAHYA-EMET-YENİCE 2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

KÜTAHYA-EMET-YENİCE 2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

2011-33-13-04-5 özel kod numaralı, Kütahya ve Civarı Jeotermal EnerjiAramaları Projesi kapsamında, K..

174,26TL

ERZURUM İSPİR ÖZBAĞ YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ERZURUM İSPİR ÖZBAĞ YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

2014 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşakmadencilğini geliştirmek ve j..

1.027,77TL

AFYONKARAHİSAR İLİNİN ARAZİ KULLANIM PLANLAMASINDA GEREKLİ YERBİLİM VERİLERİ

AFYONKARAHİSAR İLİNİN ARAZİ KULLANIM PLANLAMASINDA GEREKLİ YERBİLİM VERİLERİ

Yerbilimsel bulgular, kentsel-bölgesel planlamalarda yararlanılan en önemli verigrubunu oluşturmakta..

1.146,83TL

GÖLLER YÖRESİ JEOLOJİK MİRAS DEĞERLENDİRME RAPORU

GÖLLER YÖRESİ JEOLOJİK MİRAS DEĞERLENDİRME RAPORU

Yerbilimciler tarafından son derece önemsenen ve korunarak gelecek kuşaklarınbilimsel çalışmalarına ..

465,00TL

DOĞAL TAŞ ATIKLARINDAN YAPI MALZEMESİ ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DOĞAL TAŞ ATIKLARINDAN YAPI MALZEMESİ ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

.Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2019-35-16-12 proje kodu numaralı “Do..

120,00TL

BURSA VE YALOVA İLLERİNDE HEYELANLARDAKİ ALANSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN SAR GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

BURSA VE YALOVA İLLERİNDE HEYELANLARDAKİ ALANSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN SAR GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Ülkemizin bir çok bölgesinde iklimsel koşulları, jeolojik yapısı, aktif faylar ve jeomorfolojiközell..

411,00TL

ERZURUM ĠSPĠR KĠRAZLI YÖRESĠNDEKĠ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT ALTIN BAKIR KURġUN ÇĠNKO MADENĠ BULUCULUK TALEBĠNE ESAS MADEN JEOLOJĠSĠ VE KAYNAK TAHMĠN RAPORU
ERZURUM İSPİR MORYAYLA YÖRESİNDEKİ AR-201901675 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MOLİBDEN MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ERZURUM İSPİR MORYAYLA YÖRESİNDEKİ AR-201901675 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MOLİBDEN MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

2014 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşakmadencilğini geliştirmek ve j..

2.185,85TL

Gösterilen: 13291 ile 13305 arası, toplam: 13460 (898 Sayfa)