Gizlilik İlkeleri, Kullanım Şartları ve Açık Rıza Beyanı

Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Şartları


MTA E-Ticaret Sitesi'ne girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, diğer verilerin ve programların vs. kullanılması sebebiyle;  bilgisayar virüsü bulaşması, iletişim hatası, veri kaybı vb.  Müşteri tarafında oluşabilecek olumsuzluklardan MTA E-Ticaret Sitesi sorumluluk kabul etmez.

MTA E-Ticaret Sitesi, hizmetlerin sunumunda yaşanılacak işlem ve iletişim kesintisi,  iletişimin gecikmesi, müşterinin ihmalinden kaynaklı sorunlar hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

MTA E-Ticaret Sitesi, müşteri tarafından gizlilik ve kullanım şartlarının ihlaliyle oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan dolayı (telif haklarına riayet edilmemesi, ürünlerin üçüncü taraflar ile paylaşılması, elektronik veya fiziksel ortamda yayınlanması, çoğaltılması, kopyalanması, üzerinde değişiklik yapılması, başka bir lisana çevrilmesi, postalanması, iletilmesi, sunulması, dağıtılması veya kaynak gösterilmeden verilerin kullanılması  vs.) hukuki yollara başvurma ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

MTA E-Ticaret Sitesi, kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. MTA E-Ticaret Sitesi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. MTA E-Ticaret Sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, MTA E-Ticaret Sitesi markası, MTA E-Ticaret Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm ürün veya hizmetlerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

MTA E-Ticaret Sitesi üzerinden satın almış olduğunuz JPEG formatındaki harita bilgileri MTA Genel Müdürlüğü’ne ait jeoloji haritalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Jeoloji Haritalarının kenarlarındaki, tektonik ya da kaya birimleri itibariyle olabilecek uyumsuzluk ve aykırılıktan dolayı MTA’nın herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur.

MTA E-Ticaret Sitesi üzerinden satın almış olduğunuz JPEG formatındaki bu haritaların kullanımı, Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1994 tarih ve 94/5856 Karar Sayılı  “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği”  ile 5846 sayılı  “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”  hükümleri çerçevesinde geçerlidir.

MTA E-Ticaret Sitesi üzerinden satın almış olduğunuz JPEG formatındaki haritaların her ne şekilde ve amaçla olursa olsun yapılacak tüm çalışmalarda, yayın, rapor, makale, sunum, sempozyum, kongre ve konferans gibi etkinliklerde kaynak belirtilerek kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla, müşteri her türlü bilimsel etik kuralına uymakla yükümlüdür.

MTA E-Ticaret Sitesine, üyelik ve sipariş aşamalarında müşterilerin kişisel bilgilerini (ad, soyad, T.C.Kimlik/Vergi No, e-posta adresi, telefon numarası,  iletişim ve fatura posta adresi)  girmeleri zorunludur. Toplanan bu bilgiler satın alınacak olan ürün ve hizmetlerin fatura edilmesi için kullanılacaktır. Kredi kartı ile işlem yapacak müşterilerin kredi kartı bilgilerinin anlaşmalı banka ekranına girilmesi gerekmektedir. Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi için müşteri, kredi kart bilgilerinin anlaşmalı 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmiş olur.

Yukarıda bahsedilen kişisel bilgiler, siparişlerin alınması, ürün ve hizmetlerin sunulması, müşteri ödemelerinin gerçekleştirilmesi, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla müşteri ile irtibata geçilmesi, müşteri bilgilerinin güncellenmesi, üyeliğin yönetilmesi ve sürdürülmesi, müşterinin ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetlerin önerilmesi ve 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini MTA E-Ticaret Sitesi adına yerine getirmeleri amacıyla kullanılabilir.

MTA E-Ticaret Sitesi'nin üyesi olduğunuz andan itibaren tarafınızdan talep edilmediği sürece belirli sürelerde bilgilendirme e-postaları, e-posta adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz hizmet veya hizmetlerle ilgili bilgiler, ilginizi çekebilecek diğer hizmetler ve benzeri bilgileri içerebilir. Yeni sunulacak ürün ve hizmetler hakkında ilgi alanlarınıza göre bilgilendirme yapılabilir. Bu bilgiler, 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır.

Kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure Sistemi  128 bit ile şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumların eline geçmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılarımız bu site üzerinden yaptığı her işlem için “MTA Genel Müdürlüğü Rapor-Harita-Yayınların Sınıflandırılması, Derlenmesi, Kullanımı ve  Satışı Yönetmeliği” ni kabul etmiş sayılır. Yönetmeliği görüntülemek için lütfen tıklayınız.

MTA E-Ticaret Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. MTA E-Ticaret Sitesi‘nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

MTA E-Ticaret Sitesi,  site içerisinde mevcut her türlü hizmeti, ürünü, siteyi kullanım koşullarını ve sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

MTA E-Ticaret Sitesi üzerinden satın almış olduğunuz ürünlerin Gizlilik ve Kullanım Şartları yorum ve icrasından doğacak uyuşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler yolu ile çözülmeye çalışılır, bu şekilde çözümlenemeyen bütün uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MTA E-Ticaret Sitesi, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcıların üyelik işlemlerinde yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

------------------------------------------------------------------------------

AÇIK RIZA BEYANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (“Kurum”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kurum  “KVK Müşteri Aydınlatma Metni” çerçevesinde,

İşbu bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Kurumun müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin vb. kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Kurum tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla, Kurum tarafından; Kurum çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi hususlarında açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Kuruma başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin özel olarak otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.mta.gov.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu” doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Kuruma kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden, Kurum Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “mtahaberlesme.sb@hs01.kep.tr'' adresine veya noter kanalı ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Kurum ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Kuruma bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kurum “KVK Müşteri Aydınlatma Metnini” okuduğumu ve anladığımı; kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekillerde işlenmesini kabul ediyorum.